Agregátor obsahu

Zpět Pro překlenutí nedostatku finančních prostředků poskytne kraj sociálním službám 200 milionů korun jako návratnou finanční výpomoc

Kraj poskytne sociálním službám 200 milionů korun jako návratnou finanční výpomoc na pokrytí mzdových nákladů. Účelem návratné finanční výpomoci je překlenutí nedostatku finančních prostředků v přechodném období do obdržení financí v rámci standardního dotačního řízení na rok 2024.

Důvody poskytnutí návratné finanční výpomoci institucím sociálních služeb vysvětluje radní pro oblast sociálních služeb Martin Hrabánek: „ Finanční prostředky z dotačních programů pro poskytovatele sociálních služeb mají organizace obvykle k dispozici až v průběhu měsíce února. Chceme proto poskytovatelům sociálních služeb opět nabídnout pomoc k překlenutí období, během kterého se z finančního hlediska někdy ocitají v obtížných situacích. V uplynulém roce jsme tuto pomoc výpomoc nabídli poprvé a setkala se s kladným ohlasem, proto jsem rád, že i letos zastupitelstvo kraje podpořilo můj návrh.“ Celkový objem finančních prostředků, které kraj na tuto výpomoc vyčlenil, je 200 miliónů korun. O návratnou bezúročnou půjčku mohou žádat všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zařazeni do Sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji kromě příspěvkových organizací v sociální oblasti, kterým kraj přispívá prostřednictvím provozního příspěvku. Výpomoc je určena zejména pro neziskové organizace a příspěvkové organizace měst a obcí, ale žádost mohou podat všichni poskytovatelé. Celkově jde asi o 250 poskytovatelů sociálních služeb,“ uvádí radní Hrabánek.

Lhůta pro podání žádostí je od 30. října 2023 do 5. listopadu 2023. Poskytnutou finanční výpomoc budou poté příjemci povinni vrátit do 30 dnů od obdržení finančních prostředků z dotačního řízení pro rok 2024.