Agregátor obsahu

Zpět Radní schválili několik AZÚR. Řeší koridory pro silnici na Mladoboleslavsku a vodovodní řad na Sedlčansku

Silniční propojení mimoúrovňových křižovatek u Bezděčína a Kosmonos a vodovodní přivaděč Vysoký Chlumec dostaly u krajských radních zelenou. Schválili vydání 8. a 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (AZÚR SK), které koridory pro dané akce řeší. Poslední slovo však budou mít v září zastupitelé.

Krajští radní na svém dnešním zasedání odsouhlasili návrhy 8. a 11. aktualizace Zásad územního rozvoje. Ty řeší vymezení koridorů pro silnici II/610, tedy spojnici mimoúrovňových křižovatek u Kosmonos a Bezděčína a vodovodní řad Velký Chlumec.

„V případě silnice je oprávněným investorem, resp. předkladatelem návrhu aktualizace naše příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Mladá Boleslav je tzv. pól růstu. Toto území se tedy velmi rychle rozvíjí a významnou měrou se podílí na výkonu středočeského hospodářství. Proto je třeba Mladoboleslavsku věnovat speciální péči. V tomto případě se jedná o objízdnou trasu k dálnici D10,“ říká Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Návrh 11. AZÚR je pořizován z vlastního podnětu Středočeského kraje. „V tomto případě vymezujeme koridor pro veřejně prospěšnou stavbu – vodovodní řad Vysoký Chlumec. Jde o propojku vodárenské soustavy v oblasti Chlumec, Petrovice, Chyšky, která na suchem trpící Sedlčansko přivede vodu z Jihočeského kraje,“ upřesňuje Jiří Snížek.

Na základě výsledků projednání obou těchto AZÚR SK je možné konstatovat splnění všech zákonných podmínek pro jejich vydání, a to i na základě souhlasných stanovisek dotčených orgánů a Ministerstva pro místní rozvoj ČR uplatněných k samotným návrhům i k návrhu rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek.

Radní dnes zároveň odsouhlasili ukončení pořizovacího procesu 4. AZÚR. V tomto případě podala návrh společnosti ČEPS kvůli vymezení koridorů pro výstavbu vedení vysokého napětí. Jde o 400 kV smyčku z vedení Kočín – Řeporyje do nové elektrické stanice Milín a plochu pro novou elektrickou stanici, které již byly vymezeny v rámci vydané 3. AZUR SK.

Poslední slovo ale budou mít, ve všech případech, zastupitelé. Rozhodovat budou příští měsíc.