Agregátor obsahu

Zpět Soutěž Dřevorubec junior 2024 zná své vítěze!

Jako každý rok i letos se poslední dubnový čtvrtek a pátek v areálu Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště, Křivoklát, Písky 181 sešli nejlepší žáci deseti českých a pěti zahraničních lesnických škol, aby se poměřili ve svých dovednostech s motorovou pilou. Ano, 25. a 26. dubna se konal 18. ročník Mistrovství České republiky žáků Dřevorubec junior. Kromě už známých Slováků z Tvrdošína, Rakušanů z Litzlhofu, Slovinců z Postojné a Bulharů z Tetevenu letos poprvé přijeli Italové z Fürstenburgu. Akce se konala pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové, ministra zemědělství Marka Výborného a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Pro žáky byly připraveny kmeny pro čtyři tradiční disciplíny – kácení, přesný řez, kombinovaný řez a odvětvování. Na tyto disciplíny se podařilo získat nová měřidla z nadačního příspěvku NROS. Stejně tak měla premiéru nová časomíra na disciplíně výměna řetězu.

Ve čtvrtek v devět hodin byla soutěž zahájena slavnostním nástupem všech soutěžících a jejich doprovodů, zaměstnanců školy, veřejnosti a pozvaných hostů. Paní ředitelka Alexandra Lochová všechny přítomné přivítala. Hodně zdaru soutěži popřáli zástupci zřizovatele školy ze Středočeského kraje, zástupce Lesů ČR, Vojenských lesů a statků, ministr zemědělství Marek Výborný a starostka městysu Křivoklát Libuše Vokounová. Hlavní rozhodčí Jan Vachel potom pronesl slib fair play za rozhodčí a místní borec Jakub Tomek za soutěžící. Zvukem fanfár našich trubačů bylo slavnostní zahájení zakončeno.

Hned po úvodní ceremonii se soutěžící rozešli na své disciplíny, jak jim určil harmonogram. Dnes se začínají všechny kromě odvětvování. Počasí bylo chladné s občasnými přeháňkami, na výkonech to ale nebylo znát. Byly opět obdivuhodné. Kromě hlavních soutěžních disciplín se konaly také už tradiční doprovodné disciplíny – hod sekerou, řezání břichatkou a laserová střelnice. Všech tří se ve volných chvílích mohli zúčastnit soutěžící, aby se rozptýlili, jejich doprovod a samozřejmě i veřejnost.

Na své si letos přišly i děti. Kromě sledování průběhu soutěže, práce dřevosochaře Jana Ambrože a vystavené techniky tu měly také vlastní program. V altáncích byly připraveny soutěže z lesní pedagogiky, poprvé jsme také při soutěži otevřeli naši víceúčelovou halu před veterinárními učebnami. V průběhu školního roku zde probíhají drobné operace pod vedením spolupracující veterinářky za asistence našich žáků z oboru veterinářství, o víkendech a prázdninách zde ladí formu několik skupin mažoretek. Ve čtvrtek tu z důvodu aprílových vrtochů počasí vyrostl dětský ráj. Vešel se sem skákací hrad, střelba míčkem na plechovky a trefování šaška. Svůj teplý koutek si tu našlo také malování na obličej. Tažný kůň do lesa měl ten den jemnější práci, přítomné děti povozil. Pro všechny pak bylo zajištěno teplé občerstvení.

V pátek hned ráno zase podle rozpisu nastoupili soutěžící, aby dokončili některou ze svých disciplín. Počasí se umoudřilo, čekal nás příjemný den. Ještě dopoledne předvedli svoji ukázku chlapi a jedna dáma ze STIHL Timberports. Svým uměním si získali velkou pozornost. Pak už nastalo sečtení dosavadních výsledků a soutěžící mohli postupně nastoupit dle obráceného pořadí na finálovou disciplínu - odvětvování. Nakonec přišli na řadu ti, kterým se dosud nejvíce dařilo, soutěž tak skvěle vygradovala.

Následovalo konečné sčítání bodů, tisk diplomů a příprava cen pro nejlépe umístěné. I letos byli sponzoři štědří, moc děkujeme. V jednu hodinu odpoledne byly výsledky vyhlášeny. Slavnostního zakončení se zúčastnili opět naši podporovatelé, troubily se fanfáry a svítilo sluníčko. Hlavní rozhodčí na závěr poděkoval soutěžícím za vzorný přístup k závodu, za zdravý zápal, ohleduplné chování a respektování bezpečnosti. Poděkoval i rozhodčím z řad pedagogů naší školy a přítomných českých škol za spravedlivé rozhodování. Soutěž nemohla skončit krásnějšími větami. To je asi i důvod, proč se k nám zúčastněné školy rády vrací.

Kdo byl tedy letos nejlepší? V jednotlivcích se nejlépe umístil Michael Grutschnig, za ním Michael Ebner-Prieler, oba z Litzlhofu. Třetí byl Lorenzo Bertagnoli z Fürstenburgu. To se odrazilo i v pořadí družstev celkově. Zvítězil Litzlhof, druhý byl Fürstenburg a třetí Postojna.

V rámci mistrovství ČR na třetím místě skončil Martin Neuberg ze SLŠ Žlutice, druhý byl Jakub Tomek ze SLŠ Křivoklát I a mistrem se letos stal Jan Veselý ze SLŠ Šluknov. V družstvech bylo pořadí od nejlepšího SLŠ Šluknov, SŠHL Frýdlant a SOŠLS Šternberk. Družstvo Křivoklát II se umístilo jako čtvrté a Křivoklát I jako šesté.