Agregátor obsahu

Zpět Strategie pro oblast kultury – zajímá nás Váš názor!

V současné době vzniká Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví 2024–2030. A aby mohla tato strategie sloužit opravdu všem ‒ místním kulturním aktérům, provozovatelům veřejně přístupných památek či kulturních akcí, zástupcům kulturních institucí a veřejné správy a dalším organizátorům společenského a kulturního života regionu, obracíme se nyní na vás – širokou veřenost. V listopadu skončila série dvanácti workshopů a vaše aktivní zapojení a sdílení kulturní reality přinesly konkrétní výsledky - nasbíraná data. A Vy máte další příležitost vyjádřit se ke konkrétnímu návrhu analytické části Strategie prostřednictvím online formuláře.

Těšíme se na Vaše názory, postřehy a připomínky. Čas máte do 15. ledna 2024.

S Vašimi komentáři se zodpovědně vypořádáme a následně výsledek zveřejníme na webu Středočeského kraje v sekci Odboru kultury a památkové péče i na webu: www.kreativnistrednicechy.cz.