Agregátor obsahu

Zpět Středočeský kraj podpoří Potravinovou banku částkou 2 miliony korun

Na provoz Potravinové banky v roce 2023 uvolní Středočeský kraj 2 miliony korun ze svého rozpočtu. Dnes o tom rozhodlo krajské zastupitelstvo. Organizace pomáhá lidem bez domova, rodičům samoživitelům, osobám v azylových domech a dalším potřebným. V roce 2022 pomoc Potravinové banky pro Prahu a střední Čechy využívalo zhruba 80 000 lidí. Přibližně polovina z nich žije ve Středočeském kraji.

„Děkuji zastupitelům, že podpořili žádost Potravinové banky, jejíž činnosti si velmi vážím. Díky její dlouholeté práci má velmi dobře zmapovanou situaci v regionu a dokáže získat potřebnou pomoc z různých zdrojů. Současně má propracovaný systém pomoci jak pro jednotlivce, tak pro odebírající organizace, mezi něž patří obce nebo neziskové organizace. Počet lidí v nouzi se stále zvyšuje, a Potravinová banka bývá velmi často jejich hlavní záchranou v tíživé situaci,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj má aktuálně 285 odebírajících organizací, a kromě toho vydává měsíčně 3000 balíčků jednotlivcům a rodinám v nouzi. Dotaci chce využít na provoz, například na úhrady energií, nájem skladů, pohonné hmoty a podobně.