Agregátor obsahu

Zpět V Hlavenci vznikne nová mateřská škola díky návratné finanční výpomoci kraje

Středočeský kraj pomáhá obcím s kapacitou škol a školek. Zastupitelé schválili žádost obce Hlavenec o poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci ve výši 4 miliony korun na výstavbu nové mateřské školy.

V obci Hlavenec v okrese Praha-Východ vznikne nová budova mateřské školy. Projekt reaguje na nedostatek volných kapacit ve školkách v prstenci okolo hlavního města, nová školka pojme 28 dětí.  Realizací projektu dojde ke zkvalitnění infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. „Situace s nedostatkem míst pro předškolní děti je v některých obcích kritická, a proto jsem rád, že je pro nás jako kraj možné předfinancovat tento projekt, který se právě na zvyšování kapacit zaměřuje,“ doplnil radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

„Prostředky ve výši 4 milionů korun poskytneme obci Hlavenec formou individuální návratné finanční výpomoci, což jsou peníze poskytnuté bezúročně z rozpočtu Středočeského kraje na předfinancování tohoto projektu. Obec získala dotace na výstavbu v rámci výzvy IROP, “ upřesnil Michael Kašpar, náměstek pro oblast financí a dotací.


 


© foto Hlavenec