Agregátor obsahu

Zpět V kolínské nemocnici začala rekonstrukce očního oddělení, kraj na ni dá téměř 130 milionů korun

V Oblastní nemocnici Kolín dnes začala rekonstrukce pavilonu E, kde sídlí oční oddělení. Slavnostního zahájení stavby s předpokládaným rozpočtem cca 146,5 milionu korun, včetně pořízení technologie, se zúčastnil i náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík. Pavilon byl postaven před druhou světovou válkou a původně sloužil pro pacienty s infekčními chorobami.

„Mám radost, že dnes začíná další etapa modernizace kolínské nemocnice, která opět přinese větší komfort jak pacientům, tak personálu. Pavilon „E“ bude disponovat dvěma operačními sály, recepcí, ambulantní částí s čekárnami, sedmilůžkovým oddělením se čtyřmi pokoji a bude zde i denní stacionář pro zhruba 7 pacientů s malou šatnou a hygienickým zázemím. Každý vidí, že současné prostory neodpovídají standardům 21. století a naším společným cílem je poskytnout pacientovi to nejlepší,“ uvedl náměstek Pavel Pavlík.

Na celou rekonstrukci schválil kraj prozatím nemocnici dotaci ve výši 128,5 milionu korun, přičemž prostředky kraj získal z úvěru EIB. Předpokládaná doba realizace je 12 měsíců. Pavilon „E“ bude nově napojen nadzemním můstkem s pavilonem „D“ a stane se v rámci ostatních pavilonů dostupným tzv. „suchou nohou“.

 „Jedná se vlastně o poslední z objektů v areálu kolínské nemocnice, který dosud neprošel stavebními úpravami, nepočítaje pavilon, v němž sídlí administrativa, včetně ředitelství ,“ připomněl předseda představenstva ON Kolín, MUDr. Petr Chudomel. „I když si tento pavilon také zaslouží komplexní rekonstrukci, necháváme ho až na samý závěr postupné obnovy areálu,“ doplnil Petr Chudomel.

Oční oddělení bude po dobu rekonstrukce přechodně poskytovat své služby v provizorních podmínkách, které i tak budou nesrovnatelně příjemnější než stávající. Ambulance nad vrátnicí zůstávají po dobu rekonstrukce v provozu, dětská ambulance je přemístěna na polikliniku a ostatní poradny včetně poskytování ústavní pohotovostní služby se přechodně přemístí do adaptovaných prostor po přístroji magnetické rezonance v pavilonu „R“ (plicní, mammocentrum). Operativa je na dobu přibližně jednoho roku alokována na kutnohorské pracoviště Oblastní nemocnice Kolín.

Kromě dnes zahájené rekonstrukce očního oddělení v kolínské nemocnici pokračuje i rekonstrukce pavilonu „O“, kde se nachází ORL, chirurgie a interní oddělení. Ta by měla být dokončena nejpozději do konce roku 2023.