Agregátor obsahu

Zpět V Neratovicích vznikne komunitní bydlení pro 12 osob za 51 milionů korun

Rada kraje odsouhlasila výstavbu komunitního bydlení pro poskytovatele sociálních služeb Rybka Neratovice za téměř 51 milionů korun. Pro financování kraj počítá s využitím prostředků z Národního plánu obnovy ve výši 44 milionů. Samotná výstavba nové budovy pro 12 osob včetně nové zahrady je plánována v letech 2025–2027.

Předmětem schváleného projektového záměru je demolice stávající stavby v Neratovicích a vybudování komunitního bydlení pro 12 osob s vysokou mírou podpory. Radní pro oblast sociálních věcí vysvětluje: „ Cílem projektu je tzv. humanizace poskytování sociálních služeb, tedy přizpůsobení služeb individuálním potřebám jednotlivých klientů. Nové komunitní bydlení bude určeno pro klienty Domova Rybka, tedy pro osoby s kombinovaným, tělesným a mentálním postižením. Komunitní styl bydlení jim umožní žít v přirozeném prostředí při zachování vysoké úrovně sociálních služeb.“

Celkový rozpočet projektu je vyčíslen na 51 milionů korun, z čehož 44 milionů bude hrazeno z dotace Národního plánu obnovy Ministerstva práce a sociálních věcí.


© foto Rybka Neratovice