Agregátor obsahu

Zpět Veřejná doprava ve Všetatech nakonec nebude omezena

Středočeský kraj a městys Všetaty se totiž dohodly na vstupu do krajského systému Standardů dopravní obslužnosti (SDO). Dohoda zahrnuje zachování stávajícího rozsahu spojů i podmínky smluvní dokumentace odpovídající vzorům schváleným středočeským zastupitelstvem. Přístup do systému SDO už schválili radní Všetat. Integrovaná doprava Středočeského kraje se dohodla i s Tišicemi. Tady budou dokonce posíleny autobusové spoje. Vše však ještě musí schválit zastupitelstvo obce. Schůzka se zástupci Byšic je naplánována na konec srpna. Do systému SDO už přistoupilo více než 99% obcí. Z velkých měst odmítlo do systému vstoupit jen Kladno.