Agregátor obsahu

Zpět Výběrová řízení na železniční dopravce bude řešit advokátní kancelář MT Legal

Středočeští radní na svém dnešním zasedání potvrdili výběr administrátora blížících se tendrů na železniční dopravce. Stala se jím advokátní kancelář MT Legal. Kromě řady jiných bude mít za úkol zpracování kompletních zadávacích podmínek, komunikaci s dodavateli před podáním nabídek, přípravu veškerých dokumentů aj.

Kompletní administraci budoucích tendrů na železniční dopravce bude mít na advokátní kancelář MT Legal. Radní na svém dnešním zasedání vzali na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení, které nechala udělat příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje. „Připravujeme velkou soutěž na železniční dopravce. S tím je spojena řada administrativních a právních kroků. S advokátní kancelář, která vzešla z výběrového řízení, máme dobrou zkušenost již při organizaci nedávného úspěšného tendru na autobusové dopravce,“ vysvětluje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Advokátní kancelář má se soutěžemi na železnici zkušenosti, podílela se například na tendrech v krajích Plzeňském a Jihomoravském. „Dopravci budou jezdit v rámci Pražské integrované dopravy od roku 2029, zvažuje se pak její vypsání buď na 15 nebo na 30 let, což je nyní předmětem odborného posuzování. Objem zakázky v rozsahu cca 60 miliard Kč za prvních 15 let provozu nemá v tuzemsku obdoby. Většinu, v poměru sedm ku třem, zaplatíme my,“ vypočítává Petr Borecký.

Administrátor bude například zpracovávat kompletní zadávací podmínky, zahájí výběrové řízení, bude komunikovat s dodavateli před podáním nabídek, poskytovat součinnosti zadavateli při jmenování členů a náhradníků komise, otevírat nabídky, připravovat dokumenty souvisejících s činností komise, ukončovat tendr a také poskytovat poradenství.

Osobní železniční dopravu ve Středočeském kraji zajišťují především České dráhy. Soutěž chtějí Středočeský kraj a Praha vyhlásit v prvním kvartále příštího roku.