Agregátor obsahu

Zpět Výzva pro pozůstalé po politických vězních popravených v letech 1949-1965

Pracovníci Archeologického ústavu AV ČR, Praha letos zveřejnili, že v prostoru bývalého popraviště pankrácké věznice nalezli v odebraných vzorcích zeminy částečky zpopelněných kostí. Jedná se o zpopelněné ostatky popravených a politických vězňů, jejichž urny nebyly vydány jejich rodinám k pohřbení, ale zničeny. Stalo se tak podle rozkazu ministra vnitra č. 36/1960, který stanovil, že nevydaná urna má být uložena 1 rok a po uplynutí této doby zničena. V roce 1961 byla většina uložených uren zničena vysypáním popela a jeho smísením s hlínou na bývalém pankráckém popravišti.

Na základě badatelské činnosti Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR ve spolupráci s Národním archivem, Ústavem pro studium totalitních režimů a Vojenským historickým ústavem Praha byla dohledána jména popravených a zemřelých politických vězňů, jejichž urny byly zničeny. Protože příbuzným a přátelům nebyla poskytnuta informace o místě uložení zpopelněných ostatků, obracíme se na všechny pozůstalé po osobách, uvedených na zveřejněném seznamu, aby kontaktovali Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR e-mailem: akyr@grvs.justice.cz a telefonicky na č. 244 024 710 (712). Ti, kteří se přihlásí, budou pozváni k účasti na ekumenickém obřadu na společném pohřebišti v pankrácké věznici, který se uskuteční do konce roku.