Agregátor obsahu

Zpět Zastupitelstvo schválilo dotace pro dobrovolné svazky obcí

Krajští zastupitelé dnes schválili poskytnutí neinvestičních dotací z Programu 2023 na rozvoj meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí. Peníze jdou na úhradu části mzdových nákladů v letošním roce. Dotace již dříve posvětili krajští radní.

Devítka dobrovolných svazků obcí z celého Středočeského kraje se podělí o dotace ve výši 2,4 milionu korun z krajského rozpočtu. Rozdělení balíku dnes schválili krajští zastupitelé „Podporujeme sdružování obcí do svazků. Peníze mohou svazky použít například na rozvoj školství, sociálních služeb nebo cestovního ruchu. Jde o výsledek na jaře odstartovaného programu podpory rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí,“ říká Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Dotace pro jednotlivé žadatele se pohybují od 150 do 300 tisíc korun. „Žadateli jsou Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram, Sdružení obcí Sedlčanska, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko, Chopos, Mikroregiony Hořovicko, Čáslavsko, Blaník, Želivka a Ladův kraj,“ jmenuje Jiří Snížek.


© foto VitVit, Wikipedie, Votice