Agregátor obsahu

Zpět Zastupitelstvo schválilo investiční dotace pro krajské nemocnice

Krajské nemocnice dostanou investiční dotace v celkové výši 50 milionů korun. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, Oblastní nemocnici Kladno, Oblastní nemocnici Kolín a Oblastní nemocnici Mladá Boleslav dnes schválilo krajské zastupitelstvo.

„Podpořili jsme žádosti o dotace na důležité projekty, a to jak ty, které souvisejí se zajištěním technického provozu daných nemocnic, tak ty, kterých si povšimne samotný pacient. Každá krajská nemocnice se snaží v maximální míře investovat z vlastních zdrojů a využívat i různé národní či evropské dotace tak, aby byly schopné zajistit tu nejlepší možnou péči. Právě proto jsem velmi rád, že na rozvoj nemocnic pravidelně přispívá i kraj,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

Nejvyšší schválenou dotací je příspěvek kraje na rekonstrukci spalovny v benešovské nemocnici, a to 20 milionů korun. Celkové finanční náklady na tuto akci se pohybují okolo 240 mil., kdy cca 170 mil. získá nemocnice prostřednictvím dotace ze SFŽP. Další žádosti se týkaly příspěvku na rekonstrukci čistírny odpadních vod a sanace venkovní kanalizace v areálu kladenské nemocnice ve výši 15 milionů korun, kolínská nemocnice dostane 4,2 mil. korun na nová operační svítidla a dalších 781 000 korun na monitory operačních sálů. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav požádala o dotaci 7 milionů korun na revitalizaci očního a kožního oddělení v pavilonech F a G“ a o 3 miliony korun na výměnu výtahů v pavilonu H.


©foto Nemocnice Benešov