Kontakty pro nahlížení do 1. Akt ZÚR SK

V souladu s § 164 odst. 2 stavebního zákona jsou ZÚR SK včetně dokladové dokumentace dostupné k nahlížení na odboru regionálního rozvoje v 1. patře budovy krajského úřadu v místnosti č. 1079.

Prosíme případné žadatele o nahlížení do materiálů o domluvu s níže uvedenými kontaktními osobami:Ing. Michaela Pušová
Tel. 257 280 942
E-mail: pusovam@kr-s.cz

Ing. Jakub Pilař
Tel. 257 280 564
E-mail: pilar@kr-s.cz

 

1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

O pořízení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen 1. Akt ZÚR SK) rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 77-9/2013/ZK ze dne 9.12.2013.

Předmětem 1. Akt ZÚR SK bylo řešení dálnice D3 (Praha – České Budějovice) a souvisejících staveb na území Středočeského kraje. 1. Akt ZÚR SK byla pořizována na návrh oprávněného investora - Ředitelství silnic a dálnic ČR - v souladu s § 42 odst. 6 stavebního zákona.

O vydání 1. Akt ZÚR SK rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27.7.2015. 1. Akt ZÚR SK nabyla účinnosti dne 26. 8. 2015.

Opatření obecné povahy – 1. aktualizace ZÚR SK bylo dne 28. 12. 2017 napadeno žalobou Krajiny 2000, spolku pro ochranu přírody dolního Posázaví a obce Okrouhlo (s právním zastoupením JUDr. M. Bernardem, Ph.D.), ve které se domáhají zrušení grafického i textového vymezení koridorů veřejně prospěšných staveb - s označením D005 a popisem „Dálnice D3 úsek Jesenice – hranice kraje včetně všech vyvolaných přeložek a souvisejících staveb" a s označením D081 a popisem „Úsek silnice II/112 Benešov – Václavice, napojující Benešov na D3 (Václavická spojka) včetně všech vyvolaných přeložek a souvisejících staveb ".