Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Memorandum o spolupráci mezi župami s předsedou Valného shromáždění Pešťské župy Istvánem Szabem

Během oficiální návštěvy v Budapešti dnes  došlo k slavnostnímu aktu podepsání memoranda o vzájemné spolupráci, které za Středočeský kraj podepsala hejtmanka kraje paní Petra Pecková  společně  s předsedou valného shromáždění župy Pešť, panem Istvánem Szabo  (“hejtman” kraje Pešť) . Toto memorandum zatím doposud fungovalo neformálně a to zejména v oblasti školství, dalšími oblastmi spolupráce by měla být například digitalizace a smart řešení.

I z tohoto důvodu bylo dalším bodem výjezdu účast na konferenci City for the future , kde se středočeská delegace potkala s českými i maďarskými firmami, které se zabývají  chytrými řešeními ve městech a krajích, a to například s vystavující firmou Sensoreti, která má pobočku ve Středočeském kraji a získala pomoc od  kraje formou inovačního voucheru od Středočeského inovačního centra příspěvek a podporu při vývoji nové generace senzorů.

Prezentaci na této konferenci měla i hejtmanka Středočeského kraje paní petra Pecková  za krajská řešení a pan  Michael Kašpar, starosta Kolína, který prezentoval projekt Kolínské klíčenky a Kolín v mobilu. V jiném panelu vystoupil i  ředitel SICu Pavel Jovanovič, který měl prezentaci projektů cirkulární ekonomiky a udržitelnosti.

Večer v Maďarsku byl zakončen na ambasádě ČR  v Budapešti, kde se konala slavnostní recepce pro 150 účastníků z oblasti firem a municipalit, s prezentací Středočeského kraje. Hosty přivítal mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Maďarsku Tibor Bial, hejtmanka kraje svůj kraj zajímavě představila návštěvníkům akce a odbor kultury a cestovního ruchu hostům zprostředkoval krásný zážitek, kterým byla výstava kopií české královské Svatováclavské koruny a císařské koruny Svaté říše římské, které jsou v majetku kraje.

O korunách krásně povídala nejen Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ale i Lukáš Kunst, kastelán Karlštejna, Státní hrad Karlštejn, který byl spolu s panem místostarostou Karlštejna mezi hosty. Byl to moc pěkný zážitek. Na kulturni dědictví České republiky, které máme to štěstí mít v našem kraji , můžeme být opravdu právem hrdí.

ODKAZY na důležité projekty