Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Středočeští atleti přivezli zlato z Polska

 

Tým čtyř výškařů ze Středočeského kraje se na v pořadí již 14. ročníku tradičního High Jump Festivalu (Festival ve skoku vysokém), který pořádal dne 22. a 23. června 2016 partnerský region Opolské vojvodství v Opoli. Tohoto klání se účastní každoročně špičky světové atletiky v této disciplíně. V soutěži mužů zvítězili za větrného počasí Edgar Rivera (Mexiko) a Trevor Barry (Bahamy), třetí Rivera Luis Castro (Puerto Rico) shodně výkonem 224 cm. V kategorii žen zvítězila Nadezhda Dusanova (Uzbekistan) na pokusy před Irynou Gerashenko (Ukrajina) a Alessia Trost (Italie) shodně výkonem 186 cm.

Festivalu se zúčastnili také výškaři v žákovské kategorii ze Středočeského kraje, jmenovitě Eliška Zimmermannová (Nehvizdy, Sparta), Aurora Tlamichová (Slavoj Stará Boleslav), Jakub Douděra (Sokol Kolín), Jakub Gregovský (Střela Žebrák) a to v rámci soutěže mladých sportovců, která je doprovodným programem festivalu.

Jak sdělil trenér výpravy Jaroslav Ryneš, vše bylo vzorně organizátory zajištěno a závody ve všech kategoriích měly slušnou úroveň. Také divácká účast byla hojná, na odpoledním programu byla tribuna zcela zaplněna. Pořadatelům se podařilo vytvořit skvělou atmosféru
a závodníci se snažili o co nejlepší výkony. Jednotlivě obsadili závodníci Jakub Douděra (nar. 2004) s výkonem 180 cm 1. místo, Eliška Zimmermannová (2005) s 154 cm 3. místo. Jakub Gregovský (2005) s 160 cm 3. místo a Aurora Tlamichová (2006) s 145 cm 6. místo.

Jaroslav Ryneš dodává: „Chci touto formou poděkovat Středočeskému kraji za závodníky  a Výboru atletického svazu Středočeského kraje za tuto příležitost zúčastnit se této vynikající sportovní akce. Záštitu nad závody převzal Polský olympijský výbor a maršálek Opolského vojvodství. Pro naše závodníky je ctí se takových závodů zúčastnit.“

Oddělení zahraniční spolupráce tímto děkuje sportovcům za výbornou reprezentaci Středočeského kraje a za účast, a zároveň týmu gratuluje ke krásnému umístění.

ODKAZY na důležité projekty