Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Taneční setkání v Mohuči aneb Německo- Francouzský den pošestnáctté

Dne 17. ledna ze Středočeského kraje opět vyjela skupina mládežníků, aby reprezentovala kraj na sportovním setkání, které se již tradičně koná v rámci Německo – francouzského dne v Mohuči. Setkali se zde tanečníci z regionů 4- Dohody, tj. z Porýní Falce, Burgundska- Franche Comté, Opolského vojvodství a naši středočeští reprezentanti z tanečního klubu Tanec Kladno.

Společně týmy nacvičovaly choreografii, kterou za pouhých pár hodin tréninku vypilovaly téměř k dokonalosti a během slavnostního večera ji předvedly divákům, mezi nimž byli i politici z obou státních zastoupení: pan Helmut LOENENBACH, prezident mezinárodní sportovní federace, pan Klaus STUMPF, předseda centrálního oddělení regionální rady a pan Daniel Mouret z oddělení zahraniční spolupráce, ale dorazili i hosté z Dijonu – např. pan Robert LACROIX, předseda evropské sportovní associace v Burgudsku.

Letošním téma bylo inspirováno filmem Streetdance 2, kde tanečníci různých žánrů spojili prvky do jedné velmi působivé show, a právě i tento záměr mělo i letošní setkání. Kombinací klasických standartních tanců, orientálním tancem ovlivněné choreografie týmu z Burgundska a svérázných figur z latinsko-amerických rytmů vznikla dynamická choreografie na píseň Dance Monkey od Tones, kterou diváci ocenili obrovským potleskem. Vytvoření této choreografie se ujala „naše“ tanečnice Zuzana Šťastná, která zkoordinovala jednotlivé prvky každého týmu, tak aby se daly snadno a rychle naučit a zkombinovaly individuální styly všech věkových kategorií i umu.

Prostor byl dán i individuální prezentaci jednotlivých týmů a zde Středočeši jasně vedli – bylo očividné, že svou kategorii M, nejvyšší v latinsko – amerických tancích, mají tvrdě vydřenou a za naprostou profesionalitou, přesností kroků, pohybů a perfektní choreografií, stojí mnoho hodin tvrdé práce na parketě a v tělocvičně.

Tým z Tanec Kladno – ve složení Vít Lorenc, Lucie Černíková, Tomáš Fišar, Sofie Lungová a Kristýna Kollerová pod vedením tanečného mistra pana Lukáše Chmelíka a jeho taneční partnerky Zuzany Šťastné předvedli divákům velmi efektivní a dynamické vystoupení v rytmu cha-cha na píseň Seňorita a stali se velkými hvězdami tanečního večera. Z Mohuče tak do Kladna putuje pohár Německo Francouzského dne, který jim osobně předala státní tajemnice Porýní Falc, paní Heike Raab, která ve svém proslovu kromě gratulací zmíněným tanečníkům vyzdvihla mezinárodní soudržnost, integraci mladých lidí a důležitost těchto mezinárodních setkání na regionální úrovni.

ODKAZY na důležité projekty