Nabídky

Zpět Eurokvíz

NOVÝ ROČNÍK SOUTĚŽE EUROKVÍZ JE ZDE!

PŘIHLÁŠKY, OTÁZKY A PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE V PŘÍLOHÁCH. 

Přejeme hodně štěstí a úspěch při řešení.

EUROKVÍZ je soutěž pořádaná pro týmy středoškoláků ve Středočeském kraji, v Burgundsku (Francie), v Porýní-Falci (Německo) a v Opolském vojvodství (Polsko). Mohou se jí účastnit první a druhé ročníky středních škol (učilišť, odborných škol i gymnázií).

Soutěž je určena pracovním skupinám složeným maximálně z deseti studentů. V rámci jedné třídy se soutěže může zúčastnit více pracovních skupin. Jeden student však nemůže být současně ve dvou skupinách.

Týmy zpracovávají odpovědi na stanovenou sadu otázek (téma kvízu je každý rok jiné, vybírá se ve spolupráci všech zapojených regionů). Vítězná skupina za Středočeský kraj a pedagogický dozor (2 učitelé) získává jako výhru třídenní pobyt v Bruselu (2 noci) hrazený Středočeským krajem.

V rámci tohoto projektu již do Bruselu vycestovalo více než 130 studentů a uskuteční se i v letošním roce. Výjezdu do Bruselu se v roce 2021 zúčastnili výherci  z roku 2020 (tým z Obchodní akademie v Kolíně)  i  vítězové roku 2021 (tým z Gymnázia Jana Palacha z Mělníka). Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme, že se do projektu zapojili ve vysokém počtu - Eurokvízu 2021 se účastnilo 66 týmů!

 

Dokumenty ke stažení