Nabídky

Zpět Praktikantská kancelář aneb stáže 2021

Projekt „PRAKTIKANTSKÁ KANCELÁŘ" nabízí mladým lidem ve věku 18 – 27 let žijícím či studujícím na území Středočeského kraje získat pracovní zkušenost v zahraniční. Stáže je možné absolvovat v některém z partnerských regionů, kterými jsou Burgundsko (Francie), Porýní-Falc (Německo) a Opolské vojvodství (Polsko), kromě toho je možnost hlásit se i na stáž na zastoupení Opolského vojvodství při Evropské unii. Neplacená stáž obvykle trvá od 3 týdnů do 2 měsíců. Co se týče oboru, v němž je možné stáž uskutečnit, záleží především na uchazeči, jeho kompetencích a aktuální nabídce v daném regionu. Díky tomuto projektu vycestovalo do zahraničí na neplacenou stáž již více než 80 studentů.

Hlavní benefit pobytu je zlepšení jazykových znalostí a získání poznatků z kultury jiného národa. Stážisté si musí uhradit cestovní pojištění, dopravu do místa stáže a stravu a ubytování během svého pobytu. Středočeský kraj poskytuje každému stážistovi na financování těchto nezbytných výdajů příspěvek 500 euro.

Příjem přihlášek standardně probíhá průběžně. 

V případě zájmu o stáž  prosíme, kontaktujte: Mgr. Lucie Barber, tel.: +420 257 280 324, barber@kr-s.cz.

 

Dokumenty ke stažení