Nabídky

Zpět Rok v Burgundsku

ROK V BURGUNDSKU je program pro studenty středních škol vyhlašovaný Francouzským institutem v Praze ve spolupráci se Středočeským krajem a partnerským regionem Burgundsko. Středoškoláci díky němu mohou jeden rok studovat ve Francii ve 2. ročníku střední školy (classe de premiere). Díky tomuto programu vycestovalo již několik desítek studentů ze Středočeského kraje.

Účastníci jsou vybíráni na základě přihlášek a pohovorů. Česko-francouzská komise posuzuje zejména motivaci, schopnost zvládnout studium v zahraničí a jazykovou úroveň kandidáta.  Studenti během pobytu v Burgundsku bydlí zpravidla na internátu, víkendy tráví v hostitelských rodinách. V rámci studia absolvují předměty se svými francouzskými spolužáky a jsou stejně jako oni také hodnoceni. Student neplatí žádné školné, nicméně vznikají mu náklady na ubytování a stravování a další potřebné výdaje. Středočeský kraj finančně neparticipuje.

Přihlášky pro školní rok 2021/2022 bylo možné zasílat do konce února letošního roku. O možnosti přihlásit se do dalšího ročníku Vás budeme včas informovat na těchto webových stránkách.

Dokumenty ke stažení