Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Delegace ze Středočeského kraje zavítala na Good Beer Festival do Polska

Na základě pozvání z partnerského regionu Dolnoslezské vojvodství, s jehož maršálkem uzavřela hejtmanka Středočeského kraje paní Jaroslava Pokorná Jermanová dohodu o partnerské spolupráci v září 2018, se uskutečnilo ve dnech 6. - 7. června 2019 ve Vratislavi jednání na téma spolupráce v oblasti propagace krajů, regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Delegace Středočeského kraje rovněž zavítala na Good Beer Festival ve Vratislavi, aby načerpala mimo jiné i inspiraci a srovnání, neboť i ve Středočeském kraji se 22. 6. 2019 uskuteční Pivní slavnosti. Delegace se setkala s novináři z ČR, kteří do Dolnoslezského vojvodství zavítali v rámci tzv. Press tripů, což je jeden z výstupů spolupráce v rámci partnerství obou regionů a připravuje se ve spolupráci se Středočeskou centrálou cestovního ruchu. V květnu 2019 byli rovněž zástupci polských médií ve Středočeském kraji.

Dále se delegace sešla se zmocněncem maršálka pro spolupráci s ČR a SR panem Julianem Golakem. Hlavními výstupy z jednání bylo například pozvání Středočeského kraje polskou stranou na veletrh cestovního ruchu v únoru 2020 – MTT Vratislav. Středočeský kraj by se tak mohl na veletrhu opět prezentovat svým stánkem a propagovat Středočeský kraj polským turistům tak, jak se již prezentoval i v předchozích dvou letech.

Hovořilo se i o Stezce sv. Vojtěcha, kdy Dolnoslezské vojvodství má zájem spolupracovat s dotčenými kraji, kudy stezka vede, na jejím propojení a značení. Radní Martin Draxler představil pivní mapu SK, která je mezi turisty velmi úspěšná a hovořil také o různých formách ubytování turistů v našem kraji.

Vedoucí Odboru regionálního rozvoje Stanislav Dvořák představil Středočeské inovační centrum a pohovořil o Smart technologiích, ve kterých by regiony rovněž mohly najít společné téma. Dále například proběhla informace na téma „Singletreky“.

ODKAZY na důležité projekty