Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Středoškoláci a Evropa aneb další vítězové Eurokvízu si užili pobyt v Bruselu

"Další ročník Eurokvízu je za námi", vydechli si i oddechli si koordinátoři ze čtyř evropských regionů, které spolu spolupracují už neskutečných 16 let. Jako každoročně se ve Středočeském kraji, Burgundsku-Franche Comté, Opolském vojvodství a Porýní Falci konala vědomostní soutěž Eurokvíz, která letos obsahovala otázky na téma zemědělství a ochrana přírody.

Máte zájem se také otestovat a získat plný počet bodů stejně jako tým studentek z 2.A Gymnázia Jana Palacha v Mělníku? Na soutěž je sice již pozdě, ale přeci jen si zkuste zodpovědět některé otázky: 

"Ve středočeském kraji patřilo lovectví k velmi oblíbeným zábavám panstva a i v současné době zde existují lovecké kluby a pořádají se hony. Ve středočeském kraji se nachází i zámek, kde je k vidění velká sbírka loveckých trofejí. Tento zámek je spojen s aristokratem, s nímž je spojován i začátek první světové války. Jak se zámek jmenuje a kterému panovníkovi lovecká sbírka patřila?"

 nebo z Francie : "Více než sto gastronomických produktů z Burgundska-Franche-Comté je chráněno značkami kvality. Který z následujících výrobků, získal registrované označení původu jako první?"

Do třetice všeho dobrého si zkuste odpovědět na otázku z Německa : "Jaký podíl má spolková země Porýní-Falc na celkové produkci vína v Německu?"

Nevíte? Nevadí, mělnické studentky si již všechny správné odpovědi vyhledaly na stránkách krajských webů a místních informačních a turistických středisek a tak vybaveny všemi vědomostmi a znalostmi mohly odcestovat do Bruselu, kde se setkaly s ostatními vítězi z partnerských regionů 4-Dohody. Nabitý program obsahoval prezentace regionů, hry na procvičení angličtiny, hledání informací v Domě Evropské historie a velmi zajímavou interaktivní simulaci jednání v Evropském parlamentu, která jim přiblížila fungování této instituce formou hry. Zajímavé a velmi přínosné bylo i setkání s tiskovým mluvčím českého zastoupení p. Petrem Janouškem, které proběhlo ve velmi příjemné, přátelské atmosféře v Českém domě. Na tuto schůzku nás doprovázela stážistka z Access Eu, která naopak studentkám vylíčila běžný život stážisty a předala informace, co je třeba k získání takovéto pozice, čímž rozhodně některé účastnice výjezdu motivovala k důslednějšímu studiu jazyků.

Pobyt byl pro všechny účastníky velmi přínosný, plný zážitků, neformálních her a hovorů, a ačkoliv je cesta autobusem vyčerpávající a zdlouhavá, tak se všichni koordinátoři, učitelé i studenti shodli, že se jednalo o velice vydařenou akci, na které vznikla nová přátelství  a možnosti spolupráce mezi dalšími školami. Nyní tedy nezbývá než přemýšlet, jaké téma vyberou koordinátoři pro Eurokvíz v příštím roce.

ODKAZY na důležité projekty