Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

III. Turistické fórum Cestovní ruch v příhraniční oblasti Krkonoš, Jizerských hor a Lužic

Třetí turistické fórum se uskutečnilo v krkonošském letovisku Szklarska Poreba 8. října 2021 v rámci projektu Interreg Polsko – Sasko za účasti představitelů spolupracujících oblastí Dolního Slezska, Saska a Libereckého kraje a problematika zde řešená se přímo dotýkala i rozvoje turistického ruchu severní části Středočeského kraje. Středočeský kraj tak byl přizvaným čestným hostem a reprezentovala jej ředitelka muzea Mladoboleslavska, paní Kateřina Jeníčková.

Konference, které se mimo jiné zúčastnil maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski, se nesla zejména v duchu hodnocení dopadů Covid-19 na oblast turistiky a cestovního ruchu, které jsou významnými body spolupráce Polska, Německa a České republiky. Zástupci jednotlivých regionů se shodli zejména na tom, že covidová zkušenost přinesla změny v chování turistů a otevřela nové možností rozvoje mezinárodní spolupráce se zacílením na podporu individuální a rodinné turistiky, a to například větším zapojením lokálních výrobců, regionálních tradic a podporou rozvoje potřebné infrastruktury.

Představeny byly vybrané úspěšné turistické produkty realizované v regionech. Mimo jiné například projekt Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš, který nabízí virtuální turistické trasy procházející polsko-českým příhraničím, a propojuje místa výroby regionálních potravin a tradičních výrobců. (www.zaremeslem.cz). Dále Tomasz Stanek představil myšlenku uspořádání zimních Olympijských her v roce 2034 v příhraničním regionu Krkonoš jako možnost široké spolupráce všech spolupracujících lokalit. Možnosti rozvoje spolupráce přináší rovněž prezentovaný projekt Libereckého kraje Křišťálové údolí (crystalvalley.cz).

Pozornosti nešly ani nové trendy a vývoj nových technologií v cestovním ruchu nebo problematika historické krajiny jako aspektu kulturního turismu.

ODKAZY na důležité projekty