Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Recepce na německém velvyslanectví v Praze u příležitosti Dne německé jednoty

Dnes je Den německé jednoty, jeden z nejvýznamnější svátků v moderní historii Německa. K tomuto významnému dni se účastnila oslavy na německé ambasádě hejtmanka Středočeského kraje paní Petra Pecková společně s náměstkem pro finance, strategie a inovace panem Věslavem Michalikem,  prezidentem zemského sněmu Porýní-Falc Hendrikem Heringem a státní tajemnicí Kancléřství Porýní-Falc Heike Raab, kteří přijeli na krátkou oficiální návštěvu v partnerském regionu.

Hejtmanka Středočeského kraje ve svém projevu zavzpomínala na tuto dobu: "Většina z nás si tu dobu pamatuje. Možná ji někteří mladší vnímali vzdáleně nebo dokonce z hodin dějepisu, ale asi všichni jsme někdy viděli záběry pádu Berlínské zdi.Záběry plné radosti, optimismu a naděje.Padá zeď a končí období nesvobody. Já to vnímala jako malá dívka prostřednictvím našich německých přátel, kterým zeď na dlouhá léta rozdělila rodinu."

Krátce poté vše vyvrcholilo oficiálním sjednocením Německa, opětovným spojením národa, jehož příslušníky dělila od sebe zeď nesvobody.

A právě dnes si připomínáme 31 let od nejdůležitějšího a nejvýznamnějšího dne v novodobé historii Spolkové republiky Německa – Den německé jednoty. Den významný nejen pro Německo, ale pro celou Evropu a velice si vážíme, že jsme na tuto akci byli mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Spolkové republiky Německo v ČR H.E. panem Andreasem Künnem přizváni a mohli se této významné oslavy demokracie zúčastnit.

ODKAZY na důležité projekty