Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Oficiální návštěva prezidenta zemského sněmu Porýní-Falce Hendrika Heringa a státní tajemnice kancléřství Porýní-Falce Heike Raab.

Září je opravdu nabité zahraniční spoluprací. Partnerství se spolkovou zemí Německa Porýní-Falc trvá 18 let. A právě dnes přijel na oficiální návštěvu prezident zemského sněmu Porýní-Falc Hendrik Hering a státní tajemnice Kancléřství Porýní-Falc Heike Raab. Nechyběl ani mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR H.E. pan Andres Künne.

Všechny přivítal ředitel krajského úřadu Středočeský kraj  a na přání paní hejtmanky se zahraniční delegace "vloudila" i na jednání Rady Středočeského kraje, kde se dnes projednávalo 68 bodů. Na následujícím jednání, kterého se účastnila hejtmanka paní Petra Pecková, spolu s náměstek pro finance, strategie a inovace Věslavem Michalikem a radním pro kulturu a cestovní ruch panem Václavem Švendou kraj obdržel velké poděkování za naši účast, kterou jsme projevili Německu při červencových povodních a okamžitou nabídku pomoci. Společnými silami a intenzivní komunikací oddělení zahraniční spolupráce byla vybrána škola z nejpostiženější oblasti, jejíž děti k nám přijedou na týdenní pobyty. Vše je domluvené , jen se čeká na nejvhodnější termín, aby nebyla nutná izolace při příjezdu či návratu.

Další jednání bylo již  o konkrétní spolupráci v oblasti digitalizace, vědy a výzkumu, kreativního průmyslu a turistického ruchu.

Pak jela naše německá návštěva do Lidic, kde se setkala s přeživšími lidickými dětmi a uctila památku obětí a společně jsme se potkali večer i na Dni německého sjednocení na ambasádě SRN.

ODKAZY na důležité projekty