Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Náměstek Kovács přijal delegaci z Jakarty

Dne 28.června 2019 přišla ke zdvořilostnímu přijetí delegace z Indonéské Jakarty, kterou zde uvítal náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů pan Gabriel Kovács. Zástupci komise pro finance a daně s ním projednávali rozlišné metody  a způsoby financování  a předávali si zkušenosti z praxe. Na rozdíl od Jakarty je v České republice centralizovaný systém výběru daní, daně zde vybírá hromadně stát. Pozitivně je krajem hodnoceno i zavedení EET, které se stalo předmětem politického boje, ale zároveň je dobrým přínosem větších daní a finančních prostředků do státního rozpočtu a zároveň se zavedením EET  i srovnaly podnikatelské podmínky. Odvody daní u podnikatelů v turistickém průmyslu, především hoteliérů a provozovatelů restauračních zařízení považují zástupci finanční komise z Jakarty za jeden z klíčových problémů a mají proto snahu najít  řešení, kterak tyto podnikatele přimět k placení daní a tím zvýšit příjmy , které v jejich případě, zůstávají přímo v regionu, jelikož výběr daní je v Indonésii decentralizovaný. Dále se na jednání probraly způsoby fungování ekologických daní, způsoby financování školství a provoz škol a porovnávala se funkčnost zaběhnutých systémů v obou regionech.

"Jsem rád, za tyto schůzky, kdy je možné společně pohovořit a srovnat přístupy k rozdělování financí a daňovým systémům v zahraničí, kdy můžeme sdílet zkušenosti a načerpat informace a inspiraci" uzavřel  jednání náměstek Kovács, kterému delegace Jakarty poděkovala za shrnutí informací a nastínění funkčnosti českého daňového systému i s jeho přednostmi a výhodami, ale i s upozorněním na jeho negativa.

 

ODKAZY na důležité projekty