Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Památník Vojna Lešetice navštívil velvyslanec Spojených států amerických Stephen B. King

Ve středu 26. června 2019 navštívil Památník Vojna Lešetice, pobočku Hornického muzea Příbram, velvyslanec Spojených států amerických Stephen B. King.

Touto návštěvou navázal na tradici návštěv amerických velvyslanců, kteří sem po zpřístupnění Památníku Vojna veřejnosti v roce 2005 pravidelně míří. Ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl ho spolu se zástupcem zřizovatele muzea, radním pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje Karlem Horčičkou (ČSSD), a vedoucím Památníku Vojna Lešetice Václavem Trantinou provedl zdejším autenticky dochovaným někdejším vězeňským areálem, ve kterém byla žalářována také řada odpůrců komunistického režimu.

Americký velvyslanec si s hlubokým zájmem prohlédl budovy bývalého lágru a expozice věnované událostem po roce 1948. Spolu s dalšími hosty rovněž uctil památku obětí nesvobody položením květiny na pietním místě v objektu bývalého velitelství vězeňského tábora.

Stephen B. King vyzdvihl hrdinství a odhodlání obyvatel naší země bojovat za svobodu a nezávislost. Připomněl mimo jiné spojenectví národů USA a naší země v době 1. i 2. světové války, jakož i v zápase za obnovení demokracie proti komunistické totalitě. Spolu s dalšími členy doprovodu ocenil kvalitu zpracování dané tématiky prostřednictvím výstavních celků v tomto muzeu a zdůraznil důležitost uchovávat tyto doklady neslavné minulosti 20. století jako varovné memento i pro příští generace.

ODKAZY na důležité projekty