Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Oficiální cesta hejtmanky Středočeského kraje s delegací do regionu Porýní Falc

Dne 2. 9. 2019 se vydaly na cestu do Mohuče hned tři vozy úřadu Středočeského kraje. Čtrnáctičlenná delegace se vydala doprovodit hejtmanku kraje paní Jaroslavu Pokornou Jermanovou do partnerského regionu Porýní Falc, aby se zde zúčastnila setkání s ministerskou předsedkyní Malu Dreyer, prezidentem Zemského sněmu panem Hendrikem Heringem a zároveň diskutovala s odborníky z oblasti bezpečnosti, inovací, digitalizace a cestovního ruchu.

První den po příjezdu na hotelu v Mohuči delegaci uvítal viceprezident zemského sněmu pan Hans Bracht, který Středočeský kraj již několikrát navštívil a je potěšen rozrůstající se pestrostí spolupráce v různých oblastech. Během večeře vzpomínal jak na ochutnávku piva Ferdinand, tak i na návštěvu města Mělník s cílem ustanovit další partnerství vinařských oblastí.

Druhý den ráno se delegace odebrala na setkání s ministerskou předsedkyní paní Malu Dreyer – jednalo se o první setkání hlavních představitelek obou regionů – a rozhodně ne poslední, protože již v této chvíli je potvrzena návštěva delegace kancléřství Porýní Falc ve Středočeském kraji. Probírala se podobnost obou regionů, jak historická, tak i geografická, i ve složení obyvatelstva a členění regionu na města a obce. Oba kraje tudíž řeší podobné problémy a mají se od sebe mnohé co učit a sdílet své poznatky.

Další přijetí, ač probíhalo na půdě bývalé věznice, kde sídlí zemský sněm Porýní Falce, mělo velice příjemnou, přátelskou atmosféru protkanou i vtipkováním ze strany pana prezidenta a paní hejtmanky. Dlouholetá spolupráce v oblastech školství, kultury a nově i regionálního rozvoje a existující vztahy mezi partnerskými městy regionů mají již pevné kořeny a nejsou již založena jen na oficiálních listinách, nýbrž jsou i podpořena léty osobních a přátelských kontaktů. Školních výměn, účastí na regionálních trzích, atd.

Po společném obědě, kterého se účastnila viceprezidentka paní Astrid Schmidt a státní tajemnice paní Heike Raab se česká delegace vydala na prohlídku historického centra Mohuče a směrem na břeh Rýna, kde nás již očekávala loď, která kromě turistických účelů slouží i jako laboratoř.

 Její prohlídka, plavba v krásném prostředí zapsaném na seznamu UNESCO, ale i metody a možnosti laboratorního zpracování kvality vody za plavby udělaly na Středočeskou delegaci velký dojem.

 Plavba končila pod skálou Lorelay, kde dle pověsti spanilá dívka sedící na skále sváděla kapitány lodí, kteří v nepřehledném místě zákrut na vodním toku, často havarovaly a díky nepředvídatelným a silným proudů i v dnešních dnech se v místě stane až 100 nehod ročně.

Nicméně výhled je nádherný, připomíná tak trochu i naši místní vyhlídku Máj na řece Vltavě a infrastruktura pro vodní turistiku je opravdu skvěle vybudovaná – zde bychom se mohli od německých sousedů přiučit, co vše správné zázemí nesmí postrádat – velké kempingy pro karavany hned u vody, stellplatzy, přístup do vody, restaurace, vinárna s místním vínem, cyklostezky, hudební aréna, vyhlídka, plavby, vlaková zastávka. Vše pár kroků od sebe na relativně dlouhém úseku Rýna, nad nímž se vzpínají zříceniny a hrady a zámky přebudované pro potřeby turistického ruchu – ať již jako výletní cíle či ubytovací kapacity. Doprovod na této poučné vyhlídkové stezce dělal odborníci na turistiku a to pan Roger Lewentz, ministr vnitra a sportu Porýní Falc (pod nějž spadá i cestovní ruch), pan Mike Weiland, vedoucí kanceláře ministra vnitra a sportu a pan Rainer Zeimentz, vedoucí developerské agentury Porýní Falc, která pod projektem BUGA 2029 tuto celou infrastrukturu, její propagaci, budování a financování, má na starosti. Na večeři v místním turistickém centru, kde vaří pouze regionální kuchyni a prodávají místní vína i další lokální produkty se k delegaci přidal i pan prezident Hering a srovnávaly se poznatky a zkušenosti obou regionů právě v oblasti vodní turistiky, rozvoj infrastruktury pro turismus v regionech a další možnosti, jak nalákat turisty, aby na místě strávili více času.

Poslední den cesty byl naplněn pracovními jednáními s odborníky, kteří si již sdíleli konkrétní vědomosti a poznatky z projektů – a to na prvním jednání v oblasti Black Out. Prezentace o průběhu a výsledcích cvičení Blackout, které loni uspořádal Středočeský kraj, zaujaly zástupce našeho partnerského regionu už při březnové návštěvě u nás. Tehdy jsme se ale této problematiky dotkli jen okrajově. Proto jsme si nyní na vyžádání našich partnerů připravili podrobnou prezentaci. Tudíž na dnešní setkání, kde byli přítomni za německou stranu členové ministerstev, ale i energetiků byla připravena podrobná prezentace odborem bezpečnosti, kterou přednesl pan Luboš Navrátil a o jejím potencionálu nadále mluvil radní Bezděk a byly dojednány případné další možné formy sdílení poznatků.

Další jednání na téma chytrý region vedl za německou stranu světový odborník na tuto tematiku, pan

Dieter Rombach, ředitel Kanceláře digitalizace města Kaiserslauter, který den předtím obdržel 15mil Euro právě na rozvoj tohoto projektu a další využití inovací a město Kaiserslauter by se tak mělo stát leaderem a modelovým městem Evropy při využití technologií 4.0

 

Po náročných dopoledních jednáních byla pracovní cesta zakončena obědem dávaným viceprezidentkou Zemského sněmu Porýní Falce paní Astrid Schmidt, který se odehrál v domě Německých vín v pohodové, uvolněné atmosféře a dohodla se na něm i budoucí setkání pro rok 2019 ve Středočeském kraji.

ODKAZY na důležité projekty