Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Středočeský kraj podepsal s Kyjevskou oblastí memorandum o spolupráci

Ke spolupráci na poli vědeckého výzkumu, inovací, cestovního ruchu, školství nebo kultury se zavázali zástupci Středočeského kraje a Kyjevské oblasti. Společné memorandum podepsali za Středočeský kraj hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) a za Kyjevskou oblast předseda Kyjevské regionální státní administrativy Mykhailo Bno-Airiian.

„S Kyjevskou oblastí máme mnoho společného. V obou případech obklopujeme hlavní město celého státu, které však do našich regionů administrativně nepatří. Podobnost je tu v možném využití vodních cest, v turistického ruchu, v zemědělství, obě oblasti mají velký vědecko-výzkumný potenciál i podobný charakter krajiny a sídel,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Podle ní se tak otevírají nejen možnosti spolupráce, ale i výměny zkušeností.

 

Spolupráce by se měla týkat těchto oblastí:

1. vědy, výzkumu, inovací a energetiky,

2. výměnných pobytů studentů i vysoce kvalifikovaných pracovníků obou stran,

3. zapojení partnerů obou stran do mezinárodních projektů na úrovni EU,

4. informačních technologií a kybernetické bezpečnosti,

5. vodního hospodářství a inovací v oblasti potravinářství,

6. zahraniční rozvojové spolupráce,

7. regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu,

8. zdravotnictví, školství a kultury,

9. propagace znalostí o Středočeském kraji v Kyjevské oblasti a o Kyjevské oblasti ve Středočeském kraji,

10. tvoření pozitivní image obou regionů ve všech oblastech spolupráce

ODKAZY na důležité projekty