Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Oslavy dne německé ústavy v Mohuči

Již tradičně Středočeský kraj obdržel pozvání od partnerského regionu Porýní Falc k účasti na dni oslav ústavy, takzvaný „Verfassungfest“.

Delegace Středočeského kraje zajistila na den oslav stánek umístěný ve dvoře zemského muzea Porýní Falc v Mohuči, kde se akce konala. Návštěvníkům zde byly nabízeny propagační materiály kraje podporující cestovní ruch v regionu, výlety s dětmi, ubytovací kapacity v aristokratických zámcích i na stylových venkovských farmách, cyklostezky a regionální potraviny. Kromě marketingových materiálů, k nimž byly podávány doplňující informace o kraji v srdci Evropy, mohli návštěvníci na stánku ochutnat i skvělé, a dle sloganu pivovaru „skutečné pivo“ Ferdinand, a pro dětské návštěvníky byly připraveny perníčky ve stylu Jeníčka a Mařenky v námořnickém oděvu. Těmito figurkami bylo podpořeno zvýšení povědomí o spolupráci partnerských regionů v oblasti vodní turistiky a sdílení poznatků o budování infrastruktury pro turistický ruch v blízkosti vodních toků. Pivo Ferdinand bylo zase skvělým spojením pro brožuru Milostné příběhy ze středních Čech, kde je popsán i osud následníka trůnu Ferdinanda d´Esté a jeho milé Žofie Chotkové, se kterou žili a vlastnili několik úchvatných zámků ve Středočeském kraji.

Na stánku se na osvěžení zastavili všichni hlavní představitelé německé vlády - a to například prezident zemského sněmu pan Hendrik Hering, ministerská předsedkyně Malu Dreyer, místopředsedové zemského sněmu Porýní-Falc paní Astrid Schmitt a pan Josef Bracht a náměstek předsedy CDU pan Alexander Licht. Tito všichni si pamatovali české pivo a pohostinnost z jejich březnové návštěvy ve Středočeském kraji a byli velice rádi, že je o stánek takový zájem a že řešení otázek spolupráce v oblasti cestovního ruchu již přináší konkrétní výsledky. Na stánku všechny hosty uvítal pan Jiří Holub, ředitel Krajského úřadu, který se zde také setkal se svým německým protějškem, paní Ursulou Molka, která je ředitelkou úřadu v Mohuči. Zároveň se pan ředitel účastnil i slavnostních projevů prezidenta Heringa a ministerské předsedkyně Dreyer, kde byl čestným hostem.

Den oslav probíhající pod záštitou prezidenta Zemského sněmu pana Heringa měl velice příjemnou atmosféru a slavnostní ráz mu dodávaly nejen různé projevy a přednášky ale i vystoupení sborů, například policejního dechového orchestru či místních nadaných zpěváků z místní umělecké školy.

Akce se zúčastnilo zhruba 3 000 návštěvníků a Středočeský kraj zde byl prezentován jako lokalita, kde je připraveno pro každého něco a je tudíž ideálním místem pro dovolenou či víkendový pobyt. 

ODKAZY na důležité projekty