Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

S Dolnoslezským vojvodstvím se rozjíždí spolupráce v oblasti školství

V oblasti školství se začínají rozvíjet vztahy s partnerským regionem Dolnoslezské vojvodství v Polsku, s jehož maršálkem hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová podepsala dohodu o partnerství v září loňského roku.

I přesto, že je toto partnerství zatím ještě „v plenkách“, za poměrně krátkou dobu se již uskutečnilo několik setkání a společných aktivit, a to zejména na poli cestovního ruchu a regionálního rozvoje.

Nyní se uskutečnilo ve Vratislavi během jednoho dne 25. dubna 2019 intenzivní jednání na téma možné budoucí spolupráce mezi oběma regiony v oblasti školství. Na setkání byla za odbor školství přítomna vedoucí oddělení správního a organizačního Ingrid Vavřínková, která se setkala se zástupci z odboru školství z partnerského regionu a také se zástupci z jednotlivých škol v Dolnoslezsku, kteří projevili zájem o partnerskou spolupráci se středočeskými školami.  

Na jednání rovněž v další části proběhla přípravná schůzka ke kuchařské soutěži organizované Dolnoslezským vojvodstvím s předpokládanou účastí odborných škol tří regionů – Středočeského kraje, Dolnoslezského vojvodství a Dolního Saska. Přípravné schůzky se zúčastnily rovněž ředitelky dvou středočeských středních škol z Kladna a Berouna, Ivana Sedláková (SOU a Praktická škola Kladno - Vrapice) a Eva Jakubová (SOŠ a SOU, Beroun – Hlinky). Dále proběhla prohlídka školy, ve které se setkání konalo a to v Dolnoslezském speciálním školním a výchovném středisku č. 13 pro nevidomé a zrakově postižené ve Vratislavi.

Další aktivity s Dolnoslezským vojvodstvím se připravují, a to nejen v oblasti školství, ale také v oblasti propagace a sportu ve spolupráci s Odborem cestovního ruchu, regionálního rozvoje a sportu za podpory radního pro tuto oblast Martina Draxlera.

ODKAZY na důležité projekty