Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Středočeský kraj vypovídá spolupráci s Běloruskem

V souvislosti s aktem státního terorismu, jímž bylo nucené přistání letadla společnosti Ryanair s opozičním aktivistou Ramanem Pratasevičem v Bělorusku v neděli 23.5. , se radní Středočeského kraje rozhodli neprodleně ukončit mezinárodní spolupráci s Grodenskou oblastí v Bělorusku formou výpovědi memoranda. Návrh Rady dnes schválilo Zastupitelstvo kraje na dnešním zasedání.

Běloruská republika v posledních měsících čelí vážné vnitropolitické krizi. Dochází k zásadnímu porušování lidských práv i mezinárodních smluv. Tato situace se projevila již po srpnových prezidentských volbách, kdy docházelo k násilným represím vůči účastníkům pokojných občanských protestů, které měly za následek mrtvé, zraněné či pohřešované. Výsledky těchto voleb odmítla uznat jak běloruská opozice, tak i Evropská unie, která zavedla sankce proti nedemokratickému režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Zcela nepřípustné je použití síly a porušení mezinárodních dohod k zastrašování a pronásledování kritiků režimu. Tím bylo i nucené přistání letadla společnosti Ryanair na letu z Athén do Vilniusu, v jehož důsledku došlo k zadržení novináře Ramana Protaseviče a jeho přítelkyně.

„Pozice Středočeského kraje je v této záležitosti jasná. Budeme vždy podporovat běloruské občany, jejich lidská práva a svobodu projevu. Je pro nás nepředstavitelné, aby v 21. stolení docházelo k porušování základních lidských svobod a práv a vždy se budeme vymezovat vůči násilí páchanému na běloruských občanech,“ vysvětluje hejtmanka Pecková. 

S Grodenskou oblastí (Běloruská republika) bylo podepsáno memorandum o spolupráci v roce 2016. Regiony spolu měly spolupracovat v oblastech jako je například regionální rozvoj, cestovní ruch, vzdělávání, kultura, sport apod. Nicméně spolupráce nebyla v posledních letech aktivní.

Ukončení spolupráce s Grodenskou oblastí je aktem vůči nedemokratickému režimu, nikoli vůči běloruským občanům, jimž je Středočeský kraj připraven pomoci. Kraj je ochoten spolupráci opět navázat, až bude v Bělorusku nastolen demokratický režim, podporující běloruskou veřejnost a občanskou společnost.

ODKAZY na důležité projekty