Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Videokonference hejtmanky Středočeského kraje s velvyslancem České republiky v Polsku

Na žádost zastupitelského úřadu České republiky v Polsku se dnes hejtmanka Středočeského kraje paní Petra Pecková spojila na online jednáním s českým velvyslancem v Polské republice Ivanem Jestřábem.

Velvyslanec hejtmance představil fungování zastupitelského úřadu v Polsku a nabídl pomoc i součinnost v organizování oficiálních návštěv i pracovních cest. Vyzdvihl zejména spolupráci s agenturou CzechTourism, kde zdůraznil specifičnost polského trhu a nutnost mít propagační materiály i v polštině – naši východní sousedé rádi cestují do České republiky, ovšem mnohem více je osloví nabídka zpracovaná v jejich rodném jazyce. Je možné spolupracovat v rámci presstripů, cestovních kanceláří a veletrhů. Promoakcemi v kultuře se naopak zabývá České centrum a pro podnikatele je možná spolupráce a získávání hodnotných dat i informací z polské pobočky CzechTrade. Dobrou zkušenost v expanzi na polský trh mají už některé ze středočeských firem – velvyslanec vyzdvihl nejen průmyslově orientované firmy jako např. ZAT a.s. nebo BAEST Machines & Structures, ale i pivovar Ferdinand, který také úspěšně pronikl na místní trh.

Dále probíhala diskuse nad připravovaným Ekonomickým fórem Karpacz, které je vlajkovou lodí polské ekonomiky. Na toto setkání dorazila pozvánka od Dolnoslezského vojvodství a účast Středočeského kraje na něm bude určitě i po doporučení českého zastupitelského úřadu zvážena.

V druhé půlce jednání byl dán prostor paní hejtmance, která shrnula dosavadní spolupráci a své zkušenosti s partnerskými regiony v Polsku a to konkrétně Opolským a Dolnoslezským vojvodstvím.

„Právě držím v ruce dopis od maršálka z Opolského vojvodství a jsem velice potěšena, že pan maršálek kvituje náš nápad rozšířit stávající spolupráci v oblasti školství i na dětské domovy. Z mých zkušeností děti v dětských domovech nestrádají až tolik materiálně, ale chybí jim zážitky. A to právě touto formou můžeme alespoň trochu změnit, “ komentovala jednu oblast spolupráce hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, která dále vzpomínala na svou osobní zkušenost z výměnných pobytů s polskými studenty. „ Je nutné podpořit společné zážitky a zprostředkovat je i těm, kteří normálně nemají takové možnosti – víme, že nám fungují partnerství škol, gastro soutěže, tak proč nezapojit i dětské domovy?“, zmínila hejtmanka. Tento návrh velvyslanec ocenil a rozvinul jej zmínkou o wroclavském gymnáziu, kde mají nepovinné hodiny češtiny, a jistě by i tam byli nakloněni k partnerství se Středočeským krajem.

Mezi další témata hovoru patřilo využití participativních rozpočtů na úrovni města obcí, společné memorandum o tzv. Trojzemí, nebo rozvoj stezky svatého Vojtěcha, která vede z Prahy až k Baltu, a mohla by být zajímavým turistickým cílem pro české i polské turisty.

ODKAZY na důležité projekty