Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Zástupci kraje se v polské Opoli zapojili do akce Partnerství bez hranic a připomněli si 15. výročí vstupu do EU

Na konci dubna se v polské Opoli v rámci oslav 15. výročí vstupu do Evropské unie konalo setkání partnerských regionů a vyhlášení soutěže Partnerství bez hranic. Akce se za Středočeský kraj zúčastnila předsedkyně Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum Marie Kaufmann (ANO 2011) a zástupce ředitele KÚ pro sekci finanční a územní správy Roman Šubert.

„Opolské vojvodství je partnerským regionem Středočeského kraje již od roku 2003. Se zástupci této oblasti tedy aktivně a dlouhodobě spolupracujeme, a to nejen na bilaterálním základě, ale i v rámci takzvané 4-Dohody, kde se setkáváme i s našimi kolegy z Porýní Falc a Burgundska. V rámci zmíněného partnerství se již uskutečnila řada úspěšných společných projektů. Velkým přínosem je i vzájemná výměna zkušeností, která ve svém důsledku také přispívá k rozvoji všech regionů,” uvedla Marie Kaufmann.

V průběhu návštěvy se zástupci Středočeského kraje setkali se svými partnery nejen z Opolského vojvodství, ale i z francouzského regionu Burgundsko, maďarské župy Fejér, ukrajinského města Ivano-Frankivsk, Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Navštívili například muzeum plynárenství, muzeum veteránů nebo vinice v příhraničním městě Paczków. V rámci vyhlášení cen maršálka Opolského vojvodství - "Partnerství bez hranic - Opole 15 let v Evropské unii" převzala Marie Kaufmann za Středočeský kraj poděkování za spolupráci s Opolským vojvodstvím. Na této slavnostní akci vystoupila také Opolská filharmonie.

“V rámci návštěvy jsme měli možnost vidět praktické ukázky partnerské spolupráce i hmatatelné výsledky evropské integrace v rámci Opolského vojvodství,” shrnula Marie Kaufmann.

ODKAZY na důležité projekty