Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Odbor školství rozšiřuje možnosti spolupráce s Francií

Dne 29. dubna se sešli zástupci odboru školství, oddělení zahraniční spolupráce a protokolu a  Vzdělávacího institutu Středočeského kraje s paní Catherine-Court Maurice, která je vedoucí oddělení zahraničních vztahů při ministerstvu školství v partnerském regionu Burgundsko-Franche Comté. Schůzky se zúčastnila i paní Helene Buisson reprezentující Francouzské velvyslanectví v České republice.

Předmětem schůzky bylo projednání dalšího rozvoje a rozšíření spolupráce v oblasti školství, a to zejména společných projektů, výměnných stáží a mobilit jak žáků, tak i pedagogických pracovníků středních škol zřizovaných krajem. Paní Catherine-Court Maurice uvedla, že studium francouzštiny nebo češtiny je sice problém, ale při některých společných projektech by bylo možné využít jako komunikační jazyk angličtinu, a tím zvýšit počet případných účastníků. Dále uvedla, že vizí Francie je , že do roku 2024 bude zpracován plán mobilit tak, aby každý žák měl šanci alespoň jednou v průběhu svého studia vycestovat do zahraničí. „Evropská mobilita by se měla rozvíjet nejen na bázi odborného vzdělávání, ale také v oblasti sportu a sportovních aktivit, kde jazyková bariéra je ještě více stírána a společný zájem či hobby účastníky projektu spojuje“, vystihla hlavní myšlenku setkání paní Catherine-Court Maurice.

Tématem schůzky bylo i další vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností. Bylo by dobré v budoucnu pokračovat v realizaci odborných stáží středočeských učitelů francouzštiny v partnerských školách. Rovněž je možné rozšířit spolupráci i v kulturní oblasti, například navázat na již úspěšně realizované výstavy fotografií o Středočeském kraji. Další oblastí sdílení zkušeností je financování akcí realizovaných v rámci partnerské spolupráce a čerpání finančních prostředků z evropských projektů. 

ODKAZY na důležité projekty