Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Informace z odborů

Francouzští studenti z Fontaines na výměnném pobytu v Poděbradech

Studentské výměny jsou populární možností, jak mohou mladí lidé blíže poznat kulturu a třeba i přístup učitelů za hranicemi a procvičit si cizí jazyky. Tento týden přijeli na návštěvu nejen středních Čech studenti zemědělské školy Fontaines v Burgundsku, partnerského regionu Středočeského kraje.
 
„Tak kam je máme vzít teď, paní učitelko?“ volá Alžběta Jeníková, studentka druhého ročníku poděbradské zemědělky a mává při tom deskami s podrobným programem návštěvy. „No přece na dojírnu, tahle skupinka tam ještě nebyla,“ odpovídá učitelka odborných předmětů Michaela Znamínková a dále se věnuje jiné skupince Francouzů. Po podzimní návštěvě Čechů ve Francii jsou totiž právě v těchto dnech na reciproční návštěvě studenti z Burgundska u nás. Přijeli do Střední zemědělské školy a SOŠ Poděbrady. Během uplynulého týdne si prohlédli Kutnou Horu, poděbradský školní statek, soukromou farmu Dvůr Seletice na Nymbursku, a v praxi si vyzkoušeli mnohé z činností.
„Každá studentská výměna je samozřejmě pro děti obrovským přínosem. Je to obohacení jak pro odbornou výuku, tak samozřejmě pro výuku jazyků. Každá mezinárodní výměna ty děti někam posune, protože jim to rozšiřuje obzory. A často se setkáme i s tím, že si ty děti  uvědomí, že některé věci tady umíme na srovnatelné, nebo i lepší úrovni, což oni někdy mají tendenci shazovat,“ vyjmenovává výhody studentských výměn učitel odborných předmětů Pavel Znamínko, podle kterého rok od roku jazyková úroveň studentů roste.
Při této výměně byli Francouzi nadšeni návštěvou Kutné Hory, kde si  mohli zkusit pracovat na vinici, která patří pod biodynamické vinařství.  Jak se ukázalo, dva francouzští studenti pocházejí přímo z rodin, které mají biodynamické vinařství, takže byli z návštěvy kutnohorské vinice nadšení. Zaujala je i výroba bylinných preparátů, se kterou se předtím v praxi nesetkali. Čeští studenti už na výměně v Burgundsku byli, a to loni na podzim. Mají tedy srovnání: „Myslím, že podmínky pro studenty jsou srovnatelné, viděli jsme spoustu věcí, procvičili se v angličtině, bylo to fajn,“ vzpomíná Alžběta Jeníková, která má na škole z angličtiny jedničku.Učitelka odborných předmětů Michaela Znamínková je spolu se svým manželem Pavlem hlavní organizátorkou výměnného pobytu. „Za výměny jsme strašně vděční, zvláště pro některé studenty, kteří jsou aktivní a mají zájem, je to často cesta, jak najít odvahu jít potom ještě dál. Třeba se zúčastnit odborných soutěží v zahraničí, které se celé odehrávají v angličtině.Je to prostě pro ně výborná zkušenost,“ uzavírá Michaela Znamínková. Každá studentská výměna s sebou nese i problém, jak zajistit finance, tentokrát toto však bylo zanedbatelné, protože díky dlouhodobé spolupráci obou regionů se na financování akce podílí oba dva kraje a sociální rozdíly se tímto dost výrazně stírají. 
Partnerství regionů 4-Dohody se bude nadále snažit rozvíjet a podporovat studentské projekty, stáže a výměny a partnerství mezi školami a k tomu by již měla přispět i již plánovaná schůzka zástuců odborů školství a zahraniční spolupráce obou regionů, která se bude konat tento měsíc.
 

ODKAZY na důležité projekty