Agregátor obsahu

Akční plán Strategie rozvoje kraje byl schválen

územní rozvoj 21.09.2023

Radní na svém dnešním zasedání schválili Akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (SRK) pro roky 2024–2025. Plán umožňuje úzkou koordinaci rozvojových...