Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

Na historicky prvním Fóru hejtmanů 4-Dohody, které se konalo 6. - 7. listopadu 2019 v Ratměřicích, byly společným usnesením a deklarací hejtmanů regionů Středočeského kraje, Porýní Falce, Burgundska Franche-Comté a Opolského vojvodství, ustanoveny pracovní skupiny, které se mají zabývat rozšířením spolupráce těchto regionů v oblasti inovací, turismu, vzdělávání a digitalizace úřadu. ...

Ve dnech 3. až 4. září se v Čestlicích z iniciativy středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové uskutečnilo historicky první fórum hejtmanů regionů Visegrádské skupiny. Připojili se k nim rovněž zástupci Ukrajiny, Německa a Rakouska. Cílem setkání byla výměna zkušeností v oblastech inovací, SMART technologií, ochraně životního prostředí, regionálního rozvoje,...

Dne 19. srpna 2020 proběhla videokonference hejtmanky Středočeského kraje paní Jaroslavy Pokorné Jermanové s prezidentem Zemského sněmu Porýní Falc panem Henrikem Heringem. Mezi hlavní témata jednání patřila aktuální problematika koronaviru a vliv této pandemie na regiony, ať už na ekonomiku, školství, cestovní ruch, ale také na volby. Dalšími tématy byly blížící se krajské volby...

Středočeský kraj poskytne pro zajištění základních životních potřeb obyvatelstva západní Ukrajiny, která byla zasažena rozsáhlými povodněmi, humanitární finanční dar ve výši 100 000 korun.  „V nedávné době jsme poskytli finanční dar italskému regionu Lazio v souvislosti s vyhlášenou covidovou pandemií, kdy byl tento region co do počtu nakažených nejvíce postižen, a...

Na online konferenci dne 15. června 2020 se setkali čelní představitelé regionů 4-Dohody, aby probrali své zkušenosti a krizový management v průběhu  pandemie koronaviru, zhodnotili vývoj situace a společně se dohodli na formách spolupráce a pokračování projektů, které byly takto náhle a nečekaně přerušeny. Při vyhodnocování regionů v jejich boji s pandemií z toho vyšel Středočeský...

PRAHA: Bratislavský samosprávný kraj, podobně jako Středočeský kraj, nečekal na pomoc státu a snažil se zajistit ochranné pomůcky vlastními silami. Na Slovensku byly počty nakažených i zemřelých v souvislosti s koronavirem ještě nižší než v České republice. Konkrétně v Bratislavském samosprávném kraji nákaze podlehlo 28 lidí. „Pan předseda se zajímal o průběh a...

PRAHA: Ve středu 20. května 2020 proběhla videokonference s Dolnoslezským vojvodstvím a dalšími českými regiony. Hlavními tématy debaty byla v posledních měsících velmi diskutovaná pandemie zapříčiněná virem COVID-19 a úspěšnost boje jednotlivých regionů s ní, či se diskutovalo rovněž o zajímavých tématech v oblasti cestovního ruchu. Za Středočeský kraj se online zasedání...

Radní Středočeského kraje rozhodli o poskytnutí finančního daru ve výši 100 tisíc korun, který má sloužit na humanitární účely, italskému regionu Lazio. „Tato oblast patří k nejvíce postiženým koronavirovou epidemií. Vytipovali jsme ho společně s velvyslankyní ČR v Itálii paní Hanou Hubáčkovou. Jde z naší strany především o symbolický krok a morální spoluúčast,“ uvedla...

Ve dnech 11. - 12. 2. 2020 proběhlo v Bruselu 138. plenární zasedání, které bylo zároveň ustavujícím zasedáním sedmého funkčního období Evropského výboru regionů. Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová uspěla v novém funkčním období Evropského výboru regionů v řadě oblastí, které jsou přínosné nejen pro Středočeský kraj, ale i pro celou Českou republiku. Střední Čechy tak...

Dne 17. ledna ze Středočeského kraje opět vyjela skupina mládežníků, aby reprezentovala kraj na sportovním setkání, které se již tradičně koná v rámci Německo – francouzského dne v Mohuči. Setkali se zde tanečníci z regionů 4- Dohody, tj. z Porýní Falce, Burgundska- Franche Comté, Opolského vojvodství a naši středočeští reprezentanti z tanečního klubu Tanec Kladno. Společně týmy...

ODKAZY na důležité projekty