Kontakty

ADRESA:
Oddělení zahraniční spolupráce a protokolu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

KONTAKTY:           

Mgr. Lucie Barber                  257 280 324
 

Ing. Vladislava Veselá            257 280 102

Ing.Simona Šenkýřová           257 280 325

 

Zahraniční spolupráce Středočeského kraje

Středočeský kraj si uvědomuje význam meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá jí velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro občany kraje. Spolupráce Středočeského kraje s evropskými i mimoevropskými regiony probíhá zejména v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, inovačních technologií, investičních příležitostí, kultury, školství, sportu, v menší míře také v oblasti sociálních věcí. Pro samosprávu jsou velmi důležitá setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně zajímavé podněty pro každodenní práci. 

Spolupráce čtyř partnerských regionů čili Čtyřdohoda

První mezinárodní dohodu uzavřel v roce 2001 s francouzským regionem Burgundsko. V roce 2003 následovalo čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Tato tzv. síť 4 regionálních partnerů (4-Dohoda) byla v době svého založení prvním projektem, který sdružoval účastníky z členských i kandidátských regionů Evropské unie a vytvářel zejména projekty zaměřené na mobilitu a vzdělávání mládeže, v posledních letech se však oblasti spolupráce značně rozšířily i do dalších oblastí, zejména do  inovací a cestovního ruchu.

Rozšíření partnerství do Polska i na Slovensko

Mezi další partnery Středočeského kraje patří např. Mazowiecké vojvodství, Bratislavský samosprávný kraj a čínská provincie Sichuan.V roce 2018 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku a v září 2019 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Kyjevskou oblastí (Ukrajina). V září 2021 bylo pak podepsáno memorandum s župou Pešť.

V jakých oblastech regiony nejčastěji spolupracují?

Spolupráce s evropskými i neevropskými regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a inovací. Pro samosprávu jsou velmi prospěšná setkávání a výměny informací s partnerskými regiony, díky nimž lze získávat oboustranně velmi zajímavé podněty pro každodenní práci. V letošním roce nás čeká velký úkol: zapojit se do prezentace ČR během českého předsednictví a snažit se spoluobčanům ukázat, co pro nás znamená Evropská unie a jaký význam mají naše interregionální mezinárodní projekty.

  

Informace z odborů

  Zatímco hlavním tématem jednání zástupců vedení Středočeského kraje s představiteli župy Pešť byl cestovní ruch a regionální rozvoj, s maďarským ministrem inovací a technologií hejtmanka a manažeři SIC debatovali především o možnostech spolupráce ve vědě a výzkumu. „Bylo to teprve první jednání se zástupci župy Pešť. Jde o maďarský region, s nímž máme mnoho společného....

První Fórum hejtmanů regionů takzvané Čtyřdohody se koná dnes a zítra ve středočeských Ratměřicích. Součástí setkání bude i podpis Společné deklarace představitelů regionů Čtyřdohody. Deklarace se týká regionů Burgundsko-Franche-Comté, spolkové země Porýní-Falc, Opolského vojvodství a Středočeského kraje. „Od podpisu původního prohlášení, tedy od roku 2003, nikdy nedošlo ke společnému...

Na třídenní návštěvě Bratislavského samosprávného kraje (BSK), která proběhla ve dnech od 23. do 25. října 2019, se hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) zúčastnila například konference zaměřené na problematiku regionální územní samosprávy, vyměnila si se slovenskými partnery zkušenosti s řízením příspěvkových organizací nebo uctila památku prvního československého prezidenta T....

V rámci mezinárodní spolupráce navštívili v říjnu 2019 pracovníci Wojewódzskej Biblioteky Publicznej Im. Emanuela Smolki z polského Opole Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně. Spolupráce a vzájemné partnerství obou knihoven se datuje od roku 2008, kdy byla podepsána první z partnerských dohod. Od té doby se pracovníci knihoven pravidelně navštěvují, přivážejí výstavy s literární či...

Ze severomakedonského ministerstva životního prostředí zavítala 7. října 2019 delegace na Středočeský kraj. Uvítal ji zde náměstek pro životní prostředí a zemědělství Miloš Petera společně s Michaelou Vojtovou, předsedkyní Výboru pro životní prostředí a zemědělství a také s vedoucím odboru životního prostředí a zemědělství Josefem Keřkou. Jednalo se zejména o témata ochrany životního...

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) stvrdila v úterý 15. října 2019 svým podpisem začlenění Středočeského kraje do Evropské aliance pro učňovské vzdělávání (EAfA). Stalo se tak během slavnostního ceremoniálu nových členů EAfA, který se konal v Helsinkách. Přistoupení Středočeského kraje k Evropské alianci pro učňovské školství, jejímž...

Na krajském úřadě se 3. října 2019 uskutečnilo jednání radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera se zástupci měst z litevského regionu Kaunas. Jednání se rovněž zúčastnil vedoucí Odboru regionálního rozvoje Stanislav Dvořák nebo ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Zuzana Vojtová. Litevští starostové se zajímali o celou řadu témat a to...

Delegace Středočeského kraje vedená panem náměstkem hejtmanky Gabrielem Kovácsem se zúčastnila akce 2019 Belt and Road Forum for Cooperation and Development of Sichuan International Friendship Cities. Jedná se o největší setkání partnerských regionů a měst čínské provincie Sichuan. Celkově se setkání zúčastnilo více jak 42 regionů, především z Jihoafrické republiky, Zanzibaru, Brazílie, USA,...

Středočeský kraj uvítal návštěvu ze zahraničního regionu. Dne 25. září 2019 zavítala do Středočeského kraje delegace z korejského provincie Kjonggi-do (Gyeonggi-do) v Korejské republice. Členové se setkali se zástupcem ředitelem Romanem Šubertem a dále s pracovníky Oddělení tiskového a PR Helenou Frintovou a Janem Denemarkem Nováčkem. Hlavním tématem totiž bylo téma týkající se fungování...

Spolupráce v oblasti školství v rámci dohody o spolupráci a partnerství 4 regionů (Středočeský kraj, Porýní-Falc, Burgundsko a Opolské Vojvodství) je naplňována i řadou dílčích aktivit za účasti škol a školských zařízení dotčených regionů. Jednou z těchto aktivit je i výstava fotografií Středočeského kraje zahájená jedenáctého září 2019  v prostorách Kreissparkasse...

ODKAZY na důležité projekty