Semináře primární prevence - JARO 2024
Středočeský kraj ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje – Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (VISK) připravil v roce 2024 sérii vzdělávacích seminářů z oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. V nabídce jsou semináře s termíny konání do konce srpna 2024. Seznam seminářů s odkazy na přihlašování naleznete v příloze.

Dokumenty ke stažení