Nabídka vzdělávacích seminářů pro pedagogy z oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže – podzim 2023
Středočeský kraj ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje (VISK) připravil v roce 2023 sérii vzdělávacích seminářů z oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.
Semináře jsou realizovány v rámci krajského projektu „Školská prevence rizikového chování pro Středočeský kraj v roce 2023“ podpořeného dotací MŠMT ve Výzvě pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023.
Semináře jsou pro pedagogy ze Středočeského kraje zdarma. Dopravu si hradí účastníci sami.

Dokumenty ke stažení