Sportovní centra mládeže

Jedná se o dlouhodobou a systematickou přípravu talentované mládeže, ve věkové kategorii 7-23 let převážně v olympijských sportovních odvětvích a sportech uznaných MOV. Sportovní centra mládeže jsou zřizována se souhlasem sportovního svazu a jejich činnost je zabezpečována prostřednictvím zapsaných spolků – tělovýchovných jednot, sportovních klubů nebo sportovních oddílů s právní subjektivitou. Sportovní centra mládeže jsou financována na základě schválené žádosti o poskytnutí individuální dotace na zřízení a provoz SCM orgány Středočeského kraje. V roce 2023 je zřízeno 28 Sportovních center mládeže ve 20 sportech.