Strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji na období 2022 - 2027 a Akční plán realizace školské primární prevence 2024 - 2025
Strategie stanovuje priority Středočeského kraje v oblasti primární prevence – cíle, koordinaci jednotlivých aktivit, včetně možností jejich financování. Akční plán charakterizuje opatření k dosažení cílů stanovených ve Strategii včetně odpovědných a participujících osob a termínů plnění.

Dokumenty ke stažení


Zprávy o podpoře primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Níže naleznete zprávy o podpoře prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji.

Dokumenty ke stažení