Fond sportu a volného času - KONTAKTNÍ OSOBY

Žádosti, smlouvy: Jitka Špryslová, tel. 257 280 575, 702 201 420, e-mail: spryslova@kr-s.cz
Vyúčtování: Bc. Markéta Sacharová DiS., tel. 257 280 421, e-mail: sacharova@kr-s.czFond sportu a volného času 2023 - Informace pro úspěšné žadatele

Smlouva bude připravena Odborem školství – oddělením mládeže a sportu na základě vložení požadovaných dokladů do el. aplikace, kontroly údajů a editace „PŘÍPRAVY SMLOUVY“ v internetové aplikaci.

O zpřístupnění aplikace budete informováni prostřednictvím internetové aplikace pro podávání žádostí o dotaci. Aplikace bude zpřístupněna pravděpodobně v druhé polovině měsíce května. 

Zveřejněnou vzorovou smlouvu NEVYPLŇUJTE, slouží pouze k nahlédnutí.

Dokumenty ke staženíFond sportu a volného času 2023

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 28.11.2022 schválilo usnesením č. 037-20/2022/ZK Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času 2023

Alokovaná finanční částka činí 40 000 000,00 Kč. Žádost je možné podat do jednoho ze čtyř Tematických zadání:

A. „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora"

     alokace 25 900 000 Kč                          

     dotace 40 000 Kč   -   600 000 Kč (navýšení oproti roku 2022 o 200 000 Kč)

B. „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora"

     alokace 11 100 000 Kč                          

     dotace 50 000 Kč   -   150 000 Kč

C. „Podpora vrcholového sportu"

     alokace 2 500 000 Kč                            

     dotace 10 000 Kč   -   200 000 Kč

D. „Podpora handicapovaných"

     alokace 500 000 Kč                              

     dotace 10 000 Kč   -   80 000 Kč

Spoluúčast z celkových uznatelných nákladů akce/projektu:

     - NNO a školy 20 %

     - obce 30 %

     - handicapovaný žadatel 0 %

Žadatelem o dotaci nemohou být žadatelé, kterým byla schválena dotace z Fondu sportu a volného času 2022 z Tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora" a Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora".

Termín podávání žádostí je od 11. ledna 2023 od 09:00 hodin do 26. ledna 2023 do 14:00 hodin.

Bližší informace naleznete ve zveřejněném Programu 2023 jehož součástí je Metodický pokyn „Jak podat žádost o dotaci"

Dokumenty ke stažení