Vzdělávání

Středočeský kraj v rámci vzdělávání zajišťuje zejména střední a vyšší odborné vzdělávání, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, základní umělecké vzdělávání, školskou poradenskou činnost a výkon ústavní výchovy. Školství ve Středočeském kraji spoluvytvářejí desítky dalších zřizovatelů, kterými jsou města a obce, soukromé subjekty, církve a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kraj je aktivní v oblasti podpory sportu, volnočasových aktivit mládeže i prevence rizikového chování.