Projekty
Projekty naplňují vize a cíle stanovené ve strategických dokumentech. K jejich financování se kromě krajského rozpočtu využívají i fondy EU/EHP.
Středočeský kraj zahájil realizaci systémového projektu Implementace dlouhodobého záměru – moderní a kreativní školy ve Středočeském kraji (IDZ SČK) v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Projekt se zaměřuje na realizaci některých opatření z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2024-2028. Jedná se celkem o 12 klíčových aktivit, které se soustředí na ty oblasti, které mají významnou roli při eliminaci slabých stránek vzdělávací soustavy v kraji. Mezi hlavní cíle patří zvýšení kvality kariérového poradenství a vytvoření center odborného vzdělávání. Všechny další cíle jsou s nimi provázány a jako celek vedou ke zkvalitnění vzdělávání v kraji.