Pohádka proti šikaně „KiDÓ.“
Středočeský kraj se podílel na vzniku projektu „KiDÓ.“ Jedná se o pohádku proti šikaně, kterou vytvořil mezinárodně oceňovaný fotograf Matěj Dereck Hard. Krátkému filmu dala záštitu hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.
Videobeseda o šikaně, jejíž součástí je i samotná pohádka, je zdarma ke stažení na odkazu kliknutím ZDE a lze ji využít v rámci výuky. Podle tvůrců je určena především žákům prvního stupně základních škol.


Doporučení k prevenci ve školách
Doporučení k prevenci rizikového chování ve školách.

Dokumenty ke stažení


Aktualizovaná metodika pro školy a školská zařízení „Škola a neštěstí: Jsme připraveni!“
Utonutí žáka na školním výletě, nezvěstná žačka, vážné onemocnění učitele, ale i dlouhodobé děje, jako je šikana – to je jen malý výčet nepříznivých situací, se kterými se školy setkávají. Jak v takové situaci postupovat? Lze se na neštěstí a jeho dopady připravit? To jsou otázky, na které odpovídá nové metodické doporučení pro školy a školská zařízení „Škola a neštěstí: Jsme připraveni!". Jedná se o aktualizovanou a rozšířenou verzi Příručky pro školy: Když se stane neštěstí z roku 2012. Metodické doporučení vytvořila pracovní skupina při psychologickém pracovišti MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Dokumenty ke stažení


Záznam webináře k Systému evidence preventivních aktivit (SEPA)
Záznam webináře Bc. Romana Petrenka, spoluautora a administrátora Systému evidence preventivních aktivit SEPA, je školám volně přístupný ZDE. Webinář nabízí ucelený souhrnný vhled do systému školské primární prevence a názorné návody, jak s výkazem pracovat a v čem jsou jeho výhody. Webinář je určen současným i budoucím uživatelům SEPA.


Nové webové stránky: Jak na trauma 
Výsledkem projektu Národního institutu pro děti a rodinu a Nadace Sirius jsou nové webové stránky www.jaknatrauma.eu, které jsou určeny pro všechny v pomáhajících profesích např. pedagogy, sociální pracovníky, policisty, psychology a také rodiče. 
V sekci „videa“ je volně dostupných 11 krátkých videí, která pomohou pochopit, jak funguje mozek pod vlivem traumatu, jaké má trauma dopady na chování dětí a jakým způsobem s dětmi či dospělými zasaženými traumatem jednat. Webové stránky a videa jsou k dispozici rovněž v ukrajinském a ruském jazyce.


Duševní zdraví dětí - přehled odkazů
Přehled užitečných odkazů na preventivní programy, metodická doporučení, psychosociální, krizové a psychoterapeutické služby pro děti a mládež na téma duševní zdraví.
Národní ústav duševního zdraví: materiály pro děti, školy a rodiče ke stažení ZDE.
 

Dokumenty ke stažení


Vzorové krizové plány školy z oblasti primární prevence
Krajský úřad Plzeňského kraje nabízí školám k využití vzorové krizové plány z oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Dokumenty ke stažení


Výuková videa na téma kyberprevence
Nová výuková videa z oblasti kyberprevence byla vytvořena na Ministerstvu vnitra ČR ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a jsou určena všem pracovníkům v oblasti prevence a vzdělávání i ke zvyšování digitálních kompetencí. Podrobnější informace naleznete ZDE.


Prevence duševního zdraví - mapy pomoci
Mapy kontaktů pro podporu žáků v psychické krizi.

Dokumenty ke stažení


Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky
Novou knížku Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky vydala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Kniha je určena především učitelům a žákům. Jsou v ní praktické náměty do třídnických hodin, hodin informatiky i pro preventivní programy. Publikace je ke stažení v elektronické podobě zcela zdarma ZDE.

Karta KID - karta k identifikaci špatného zacházení s dětmi
V příloze naleznete Kartu KID, která poskytuje vodítka k identifikaci akutního ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Popisuje postup, jak zajistit ochranu dítěte v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy.

Dokumenty ke stažení


Seznam oblastních metodiků prevence
Seznam metodiků prevence z pracovišť Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje, Jaselská 826, Kolín.

Dokumenty ke stažení


Informační leták TOP 7 (nejen) školního metodika prevence

V příloze naleznete informační leták TOP 7 (nejen) školního metodika prevence, který lze využít pro rychlou orientaci všech zaměstnanců školy při řešení krize nebo rizikového chování ve škole.

Dokumenty ke stažení


Formuláře vyúčtování akce financované z rozpočtu Středočeského kraje kapitoly 05 - Školství, ÚZ 002 primární prevence

Dokumenty ke stažení


Co dělat když - intervence pedagoga v případě psychické krize/duševního onemocnění žáka

Metodické doporučení pro pedagogy Co dělat když – intervence pedagoga v případě psychické krize/duševního onemocnění žáka a odkaz na doprovodný "průvodcovský" videospot: https://youtu.be/-cqg4z2vIp0.

Dokumenty ke stažení


Metodické příručky pro školní metodiky primární prevence

  • Rukověť školního metodika prevence
  • Vzorová dokumentace školního metodika prevence vč. návrhu úprav v preventivním programu školy 

Metodická příručka "Rukověť školního metodika prevence" obsahuje základní charakteristiky práce školních metodiků prevence ve školách a školských zařízeních a poukazuje na náležitosti, které ke své práci potřebují, a to včetně ukotvení v zákonech, vyhláškách a metodických dokumentech MŠMT. Navazující metodickou publikací je "Vzorová dokumentace školního metodika prevence", která je pomůckou, návodným materiálem, jak vykazovat pracovní činnosti a plnit dokumentaci školního metodika prevence na půdě školy.  Obě metodiky vznikly v rámci Krajského projektu primární prevence a byly financovány z dotace MŠMT v roce 2019.

Dokumenty ke stažení


Stanovisko MŠMT č.j.: MSMT-43134/2015-1 ze dne 10. 11. 2015 k Protidrogovému vlaku – Revolution train

Dokumenty ke stažení


Projekt "Ochrana člověka za mimořádných událostí"

V rámci projektu „Ochrana člověka za mimořádných událostí"  byla příslušníky Hasičského záchranné sboru Středočeského kraje ve spolupráci se zástupci Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje a Krajského ředitelství policie Středočeského kraje vytvořena instruktážní videa.

První video je vhodné pro první stupeň ZŠ a je zaměřené na možná rizika na dětských hřištích a je dostupné online na http://www.youtube.com/watch?v=QWQdJqyTGds.

Druhé video je svým tématem Parkurového skákání vhodné pro žáky z druhého stupně ZŠ a je dostupné online na http://www.youtube.com/watch?v=quXQin69DwU


Projekt "Ochrana člověka za mimořádných událostí" - další témata

V rámci projektu „Ochrana člověka za mimořádných událostí" (OČMU) byly zpracovány další videoklipy, které jsou zaměřeny na bezpečnost chodců a používání reflexních prvků při chůzi po vozovce za snížené viditelnosti a mimo veřejné osvětlení.

  1. část https://www.youtube.com/watch?v=sBH_nZ0u8Mc

  2. část https://www.youtube.com/watch?v=FKt9XXhJ4-U

Dokumenty ke stažení