Fond sportu a volného času
Středočeský kraj každoročně vypisuje dotační program v oblasti sportu a volného času. Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže je se svou téměř dvacetiletou tradicí nejstarší a současně jedním z nejvýznamnějších dotačních titulů Středočeského kraje.

Pro rok 2024 je nově Fond sportu a volného času rozdělen na dva samostatné programy:
•    Program na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže
•    Program na podporu nesportovních volnočasových aktivit dětí a mládeže

Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním programu pro daný rok.