Fond sportu a volného času

Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže je se svou téměř dvacetiletou působností (tradicí) jedním z nejvýznamnějších dotačních titulů Středočeského kraje.

Žadatelé mohou každoročně podávat žádosti do čtyř tematických zadáních:

Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora

zahrnuje výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže.

Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora

zahrnuje podporu činnosti související se sportovními a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže (opravy a údržby sportovních zařízení a zařízení, která slouží k volnočasové činnosti dětí a mládeže, drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč/kus, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné, mzdy, provozní náklady - např. nájmy, energie).

Podpora vrcholového sportu

v oblasti podpory „neinvestiční podpora“, která zahrnuje podporu sportovních subjektů související s vrcholovou sportovní činností; kritérium „vrcholového sportu“ splňují účastníci nejvyšších celorepublikových akcí juniorů a seniorů a dále pak mezinárodní akce typu Mistrovství světa, Evropy či Světových pohárů v kategorii juniorů či seniorů.

Podpora handicapovaných

v oblasti podpory „neinvestiční podpora“ která zahrnuje podporu činnosti související se sportovními a volnočasovými aktivitami handicapovaných dětí, mládeže a dospělých (drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč/kus, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné a mzdy).

Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním programu pro daný rok.