Určené školy pro jazykovou přípravu žáků-cizinců

V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Odbor školství Středočeského kraje seznam základních škol a středních škol, které jsou určeny k poskytování bezplatné jazykové přípravy žákům-cizincům.

Dokumenty ke stažení