Strategické dokumenty a projekty

Strategické dokumenty a projekty

Strategické dokumenty jsou klíčové pro rozvoj vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. Kraj v nich stanovuje své vize a  cíle v oblasti vzdělávání a opatření k jejich naplňování. Projekty naplňují vize a cíle stanovené ve strategických dokumentech.