Mládež a sport

Oddělení mládeže a sportu administruje Středočeský Fond sportu a volného času, řeší  soutěže financované z MŠMT ČR, zajišťuje podporu dětí a mládeže jak na sportovní, tak vědomostní, odborné a umělecké úrovni. Pravidelně jsou vyhlašovány sportovní i umělecké akce pro žáky a studenty středočeských škol a zabezpečena je i účast Středočeského kraje na Olympiádách dětí a mládeže.